Koncepcja rozwoju zagospodarowania urbanistyczno-krajobrazowego Parku Miejskiego w Piasecznie

5303
I miejsce praca nr 03 Łoń Daniel Bulik Klaudia
Autor: Łoń Daniel Bulik Klaudia

W 2020 roku w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania w Warszawie studenci podjęli się przygotowania koncepcji rozwoju zagospodarowania urbanistyczno-krajobrazowego Parku Miejskiego w Piasecznie. Zadanie było wymagające i polegało na modernizacji i rozbudowie Parku Miejskiego w kierunku wschodnim aż do obwodnicy Piaseczna (ul. Armii Krajowej), czyli poza obszarem wpisanym do Rejestru Zabytków.

Studenci kierunku Architektura Krajobrazu z WSEiZ w Warszawie zwrócili się w swoich pierwszych krokach do mieszkańców z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Parku Miejskiego w Piasecznie: ankieta dotycząca Parku Miejskiego w Piasecznie.

Uwarunkowania społeczne - określenie profilu użytkownika Park Miejski w Piasecznie na podstawie ankiety wśród mieszkańców 2020 roku

Pobierz: wyniki ankiety PARK MIEJSKI – opinia mieszkańców i użytkowników (.pdf) 1,41 MB

Przedmiotem Konkursu było wykonanie koncepcji zagospodarowania urbanistyczno-krajobrazowego rozbudowy Parku Miejskiego w Piasecznie, która posłuży określeniu podstawowych rozwiązań urbanistyczno-krajobrazowych, funkcjonalnych i związanych z nimi decyzji technicznych w celu rozszerzenia istniejącego już parku. Celem Konkursu jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Piaseczno. Inwestycja w założeniu ma zaspokoić lokalne potrzeby w zakresie turystyki, rekreacji, rozwoju i szerzenia kultury sportowej, a także innych form sportu oraz rekreacji na świeżym powietrzu, ze szczególnym ukierunkowaniem na potrzeby osób starszych, integracji niepełnosprawnych oraz młodzieży.

Należało zaproponować rozwiązania urbanistyczne, krajobrazowe i funkcjonalne o współczesnej formie wyrazu, dostosowane skalą i ukształtowaniem do otaczającego terenu, o wysokich walorach użytkowych, z możliwością elastyczności/zmienności rozwiązań, ponadto charakteryzujące się prostotą w utrzymaniu, bezpieczeństwem i trwałością oraz odznaczać się rozsądnym kosztem realizacji i bardzo niskimi kosztami dalszej eksploatacji.

W szczególności należy uwzględnić istniejące zagospodarowanie zabytkowej części Parku Miejskiego oraz należy dowiązać się rozwiązaniami projektowymi w sposób uzupełniający już zrewitalizowany park.

Należało uwzględnić koncepcje budowy drogi przez park miejski na tyłach Poniatówki z przebiciem przez Perełkę – będzie to droga spowolnionego ruchu łącząca ulicę Chyliczkowską z ulicą Żeromskiego w Piasecznie. W projekcie sugeruje się uwzględnić możliwość lokalizacji trampolin parkowych – rozwiązanie będzie tymczasowe, dlatego elastycznie rozwiązania projektowe muszą uwzględniać czasowe zmiany funkcjonowania tego obszaru parku. Ważnym elementem dla Gminy jest również udostępnienie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Należało zwrócić szczególną uwagę na możliwość wykorzystania terenów zieleni po południowej stronie kanału Perełki w celu rozszerzenia funkcjonalności Parku Miejskiego.

Ilustracja. I miejsce - Łoń Daniel i Bulik Klaudia, II miejsce - Walarowski Konrad i Dmochowska Bożena, III miejsce - Wojciechowicz Sęczek Weronika.

Przygotowano łącznie 6 opracowań studenckich.

W opinii Komisji konkursowej najlepsze prace, które wpłynęły na konkurs to:

I miejsce praca nr 03 Łoń Daniel i Bulik Klaudia zwraca uwagę:

 • prosty, czytelny schemat fun.-przestrz. pozwala na klarowne miejsca dla elementów programu,
 • rozmach w projektowaniu systemu wodnego tworzy ciekawe/ładne/przestronne wnętrza parkowe,
 • szeroki wachlarz wykorzystania zieleni oraz świetnie ukazana przestrzeń,
 • dobrze zaprojektowana strefa historyczna – dziedziniec muzealny zasługuje na szczególne wyróżnienie,
 • zawraca uwagę malarskość prezentacji.

II miejsce praca nr 06 Walarowski Konrad i Dmochowska Bożena przedstawia:

 • efektowaną analizę urbanistyczną,
 • śmiałe, z rozmachem rozwiązania przestrzenne, na szczególną uwagę zasługuję propozycja zmiany uksztaltowania terenu: punkty widokowe,
 • pomysłowe propozycje DFA, małej architektury,
 • wzrok przykuwa, czyniąc prace atrakcyjną nietuzinkowa wizualizacja,
 • ogromna, niespotykana wręcz dbałość o szczegóły opracowania,
 • interesujące oraz ciekawe pomysły na wyspy i enklawy.

III miejsce praca nr 02 Wojciechowicz Sęczek Weronika – na uznanie zasługuje:

 • analiza urbanistyczna, powiązań fun.- przestrz. / komunikacja / strefowanie
 • zastosowanie elementów programu z wymogów konkursowych,
 • ciekawe rozwiązanie elementów programu w przestrzeni: suchy strumień, forma tężni solankowej, dwustopniowa łąka kwietna,
 • umiarkowanie, ład czynią prace możliwą do wykorzystania a wszystkie elementy elegancko współgrają ze sobą.

Pozostałe prace zasługują na wyróżnienia:

Praca Nr 1 Jaczewska Agnieszka – za staranną analizę F-P, analizę powiązań, opis -sprecyzowanie wytycznych projektowych.

Praca Nr 4 Maciejewskiej Katarzyny – za umieszczenie wszystkich wytycznych programowych, szczególnie plac zabaw bez barier.

Praca Nr 5 Sulej Anity – za ładne wnętrza krajobrazowe oraz ogród wiśni.

Po przeanalizowaniu wszystkich prac, Komisja zawnioskowała do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno o przyznanie wyróżnień dla wszystkich pozostałych prac, ze względu na wysoki poziom opracowania i szczególne przyłożenie się warsztatowe uczestników konkursu do wykonanych opracowań. Jednocześnie szczególnie ogromna niespotykana dbałość o szczegóły opracowania pracy nr 06 (Walarowski Konrad i Dmochowska Bożena) w opinii Komisji zasługuje na dodatkowe wyróżnienie i docenienie ogromnego wkładu za przygotowanie bardzo rozszerzonej koncepcji o wysokiej kulturze opracowania.

W niniejszej galerii koncepcji studenckich przedstawiamy wszystkie prace, które dotyczą koncepcji rozwoju w parku miejskim w Piasecznie.