Działkowa. Na zdjęciu droga, sporo zieleni, ogrodzenie.
foto Maciej Wesołowski

Projektanci przedstawili ostateczną koncepcję przebudowy ulicy Działkowej. Została ona wypracowana między gminami Piaseczno i Konstancin-Jeziorna oraz przy aktywnym udziale mieszkańców uczestniczących w konsultacjach społecznych.

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaseczno w dniu 7 września 2023 r. została opublikowana wynikowa koncepcja budowy ulicy Działkowej: Projekt budowy ulicy Działkowej. Jest ona kompromisem pomiędzy potrzebami różnych użytkowników drogi, możliwościami technicznymi, wymogami prawnymi i różnymi wizjami przebudowy leżącej na granicy dwóch gmin drogi.

– Od początku naszej dyskusji o charakterze ulicy Działkowej, gmina Piaseczno stoi na stanowisku, że główny ruch samochodowy należy przenieść na ul. Cyraneczki a ul. Działkowa powinna stanowić lokalną drogę dojazdową dla okolicznych mieszkańców i być dojściem i dojazdem do Lasu Kabackiego – mówi wiceburmistrz Robert Widz. – Dlatego cieszę się, że udało się przekonać Burmistrza Konstancina-Jeziorny do tej koncepcji.

Mniejsze natężenie ruchu

Droga lokalna nie wymaga dużej szerokości jezdni czy ścieżki rowerowej, bo przy mniejszym natężeniu ruchu rowerzyści mogą poruszać się po jezdni a bezpieczeństwo poprawia się poprzez budowę elementów uspokojenia ruchu.
– W finalnej wersji koncepcji „lokalność” ulicy zaczyna się już od torów kolejowych, co oznacza, że dojazd do ul. Głowackiego będzie się odbywać ul. Cyraneczki i drogą 10 KDL wzdłuż torów. Tam, gdzie było to możliwe przesunięta została oś ulicy, by odsunąć jezdnię od istniejącej bądź zaprojektowanej zabudowy i zachować drzewa i zieleń – co dodatkowo podkreśli lokalny charakter ulicy – podkreśla wiceburmistrz Robert Widz.
W oparciu o przedstawioną koncepcję zostanie przygotowany projekt budowlany. A kolejnym etapem będzie uzyskanie niezbędnych zgód i zezwoleń (m.in. uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych), które pozwolą złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Film pokazuje stan ulicy Działkowej w czerwcu 2022 roku. Film nie zawiera dialogów.

Ulicą Działkową zarządza Burmistrz Konstancina-Jeziorny, ale zadanie przygotowania projektu przebudowy wzięła na siebie gmina Piaseczno. Prace projektowe trwają od ubiegłego roku.

 

Powiązane tematycznie:

Konsultacje projektu budowy ulicy Działkowej