Konkurs: Kobieca Osobowość Roku

4336
Kobieca Osobowość Roku. Plakat przedstawia statuetkę kobiety w pomarańczowej sukience.

Celem konkursu jest uhonorowanie aktywnych kobiet – związanych z Gminą Piaseczno,  które wyróżniają się w danej dziedzinie, biorąc czynny udział w życiu lokalnej społeczności, inspirując innych i stanowiąc wzór do naśladowania.

Z inicjatywy Piaseczyńskiej Rady Kobiet  przez  Urząd Miasta i Gminy Piaseczno w tym roku po raz pierwszy organizowany jest Konkurs Kobieca Osobowość Roku Gminy Piaseczno. Adresatkami konkursu są Kobiety urodzone, zamieszkałe lub prowadzące działalność na terenie gminy Piaseczno. Panie zostaną wyróżnione za działalność w trzech obszarach: biznes i jego otoczenie, działalność edukacyjna i kulturalna oraz działalność społeczna. Kandydatki do nagrody w poszczególnych kategoriach mogą zgłaszać osoby fizyczne (w tym sama kandydatka), instytucje lub organizacje.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 listopada 2021 r.  W celu zgłoszenia swojej kandydatki należy wypełnić specjalny formularz dostępny do pobrania na stronie gminy BIP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. A następnie przesłać go drogą elektroniczną na adres mailowy: kobieca.osobowosc.roku.piaseczno@gmail.com lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Oceny kandydatek dokona specjalnie powołana Kapituła. Pod uwagę brana będzie zgodność działalności Kandydatek z ideą konkursu. W przypadku kategorii biznes i jego otoczenie: prowadzenie z sukcesem własnej działalności gospodarczej lub pełnienie z sukcesami funkcji kierowniczych,  działanie zgodnie z zasadami równouprawnienia, wdrażanie rozwiązań organizacyjnych przyjaznych kobietom i osobom 50+, stałe rozwijanie własnych kompetencji zawodowych, wdrażanie innowacji, stosowanie nowatorskich metod zarządzania zapewniających sukces rynkowy, a przy tym satysfakcję pracowników, aktywność biznesowa wspierająca lokalne środowisko. W ocenie kandydatek w kategorii działalność edukacyjna i kulturalna: organizowanie lub wspieranie różnorodnych inicjatyw edukacyjnych na rzecz szeroko rozumianego lokalnego środowiska, wspieranie szkół i innych placówek oświatowych, wdrażanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania, inicjowanie działań kulturalnych, promowanie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz ludzi kultury z Piaseczna i okolic; wybitne osiągnięcia w jednej z dziedzin kultury, promowanie ziemi piaseczyńskiej poprzez działalność kulturalną. A w kategorii aktywność społeczna:  praca zawodowa lub wolontariat skupiająca się na ważnych społecznie wyzwaniach, w tym związanych z prawami kobiet, działalnością proekologiczną, wsparciem środowisk szczególnie narażonych na dyskryminację lub wykluczenie społeczne, działalność na rzecz innych mająca charakter lokalny,  wsparcie lub integracja różnych lokalnych środowisk i grup społecznych.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do 16 grudnia 2021 r. Regulamin Konkursu BIP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania pod linkiem. Partnerami konkursu są: Kwiaciarnia Danuta Krawczyk, PasteLove Home Nail Spa, Estee Lauder.