Konsultacje w sprawie strategii rozwoju oświaty w gminie Piaseczno

2644
Ilustracja. Strategia Rozwoju Oświaty w gminie Piaseczno
Strategia Rozwoju Oświaty w gminie Piaseczno

Gotowy jest już projekt „Strategia Oświaty dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2021–2030”. Z dokumentem można zapoznać się poniżej, natomiast swoje uwagi do niego będzie można przesyłać do 9 kwietnia 2021 roku.

Organizacja lokalnego sytemu oświaty w taki sposób, aby spełniał oczekiwania mieszkańców, to jeden z najważniejszych obszarów działania gminy. Współczesny system oświaty staje przed wieloma nowymi zadaniami i wyzwaniami, stąd konieczne są w tym zakresie działania przemyślane w perspektywie wielu lat.

– Słuchając wszystkich środowisk oświatowych, uznaliśmy za niezbędne opracowanie strategii rozwoju oświaty w gminie Piaseczno na najbliższe dziewięć lat – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I zastępca burmistrza. W proces formułowania strategii zostali zaangażowani kluczowi interesariusze systemu oświaty, tj. nauczyciele, rodzice, uczniowie, urzędnicy i osoby zarządzające edukacją przy wsparciu Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o. z Wrocławia.

– Strategia nie jest gotową receptą na sukces, jest natomiast drogowskazem, wskazującym najważniejsze do rozwiązania problemy oraz potencjalne szanse, na których powinna być skoncentrowana uwaga w określonych ramach czasowych – dodaje pani wiceburmistrz. Realizacja działań oraz wdrażanie poszczególnych założeń strategii przyczyni się do stałego podnoszenia oferty edukacyjnej oraz umożliwi systematyczną poprawę jakości kształcenia w gminie Piaseczno.

Projekt Strategii Oświaty dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2021–2030

Umowa na opracowanie strategii została podpisana w październiku 2020 r. i wtedy też rozpoczęły się prace polegające na zebraniu informacji i danych o systemie oświaty w gminie Piaseczno. Następnie zostały przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów, na bazie których opracowano diagnozę stanu obecnego. W kolejnym kroku Rada Oświatowa, Komisja Oświaty oraz Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców pracowały nad analizą SWOT, wskazując mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla systemu oświaty w gminie Piaseczno.

Na tej podstawie Rada Oświatowa zrzeszająca przedstawicieli: rodziców przedszkoli i szkół, dyrektorów, związków zawodowych, Rady Miejskiej, pomocy społecznej oraz Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, opracowała cele strategiczne i szczegółowe do realizacji w ramach opracowywanej strategii.

Ostatnim etapem prac są konsultacje społeczne. Uwagi i wnioski do projektu „Strategia Oświaty dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2021–2030” można składać od 26 marca do 9 kwietnia 2021 r. na adres mailowy: lorenc@cuw.piaseczno.eu oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00 pod nr tel. 22 756 72 04 wewnętrzny 102 lub 105.

Po zebraniu wniosków oraz naniesieniu poprawek dokument w formie uchwały zostanie przedłożony Radzie Miejskiej do uchwalenia, a obowiązywał będzie od 1 września 2021 roku.

– Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w tworzeniu tego ważnego dokumentu, zachęcam do udziału w konsultacjach i wyrażenia swojej opinii lub złożenia wniosku – zachęca Hanna Kułakowska-Michalak.

Plik do pobrania:
Projekt Strategii Oświaty dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2021–2030 (.pdf, 2.66 MB)

Powiązane tematycznie:
Powstała Strategia Rozwoju Oświaty
– Powstaje Strategia Oświaty