Powstała Strategia Rozwoju Oświaty

2874
Ilustracja. Strategia Rozwoju Oświaty w gminie Piaseczno
Strategia Rozwoju Oświaty w gminie Piaseczno

Prace nad Strategią Rozwoju Oświaty w gminie Piaseczno zostały zakończone. Przyjęcie dokumentu do realizacji zostanie zaproponowane Radzie Miejskiej na czerwcowej sesji, która planowana jest na 16 czerwca 2021 roku.

W wyniku prac, analiz, warsztatów, badań i konsultacji, zarówno ze środowiskiem oświatowym, jak i z rodzicami, został wypracowany dokument wskazujący kierunki dalszego rozwoju oświaty w naszej gminie na lata 2021–2030. Wytyczne te powinny być brane pod uwagę podczas prac nad planami krótkookresowymi oraz przy podejmowaniu bieżących decyzji przez władze samorządowe.

Odpowiednia organizacja systemu oświaty jest inwestycją w przyszłość naszych mieszkańców, ale stanowi ogromne wyzwanie dla samorządu. W obliczu permanentnych zmian, które dokonują się w obecnej rzeczywistości, rozwój lokalnego systemu kształcenia powinien być odpowiedzią na oczekiwania i aktualne potrzeby. Dlatego naszą misją jest, aby miasto i gmina Piaseczno były miejscem nowoczesnej i skutecznie zarządzanej oświaty, gwarantującej efektywne przygotowanie uczniów, młodzieży do życia we współczesnym społeczeństwie.

– Dziękuję wszystkim osobom, które przy udziale Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia zaangażowały się w tworzenie tego dokumentu – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I zastępca burmistrza. – Szczególne podziękowania kieruję do członków Rady Oświatowej, radnych Komisji Oświaty, rodziców z Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców oraz pracowników Centrum Usług Wspólnych – dodaje wiceburmistrz.

Plik do pobrania: Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Oświaty Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2021-2030 (.docx, 38.7 KB)

Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Oświaty Miasta I Gminy Piaseczno na lata 2021 - 2030

 
Powiązane tematycznie:
Konsultacje w sprawie strategii rozwoju oświaty w gminie Piaseczno
– Powstaje Strategia Oświaty