Konsultacje z mieszkańcami w sprawie „Domu Zośki”

1830
Dom Zośki. Grafika z drewnianym domem.

Trwa drugi etap konkursu grantowego Fundacji Most the Most, w którym Gmina Piaseczno ma szansę otrzymać 1 000 000 zł dotacji na remont „Domu Zośki”. Zapraszamy na spotkanie dotyczące funkcji, które mogą być realizowane po rewitalizacji zabytkowego domu Rodziny Zawadzkich w Zalesiu Dolnym.

„Dom Zośki” w Zalesiu Dolnym został zwycięzcą I Konkursu Nasz Zabytek w województwie mazowieckim. Gmina Piaseczno ma szansę pozyskać milion złotych dotacji od Fundacji Most the Most na renowację zabytku. Założeniem konkursu jest inicjatywa i uczestnictwo mieszkańców w procesie decyzyjnym na każdym etapie, dlatego w II Konkursie organizatorzy czekają na pomysły i sugestie mieszkańców odnośnie funkcji, jaką będzie pełnił budynek po modernizacji.

Spotkanie z mieszkańcami

Okazją do rozmowy na temat potrzeb mieszkańców w tym zakresie, a także uwarunkowań związanych wielkością budynku, jego konstrukcją oraz wymaganiami konserwatora zabytków, będzie spotkanie z urzędnikami gminy, przedstawicielami Fundacji Most the Most oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Na konsultacje dotyczące przyszłych funkcji, które mógłby pełnić zabytkowy dom Rodziny Zawadzkich zapraszamy we wtorek 31 stycznia 2023 r. o godzinie 17.00 do Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55.

Muzeum i nie tylko

Zgodnie z koncepcją zagospodarowania budynku, ma w nim powstać ekspozycja przypominająca Rodzinę Zawadzkich, oddaną pracy społecznej i zaangażowaną w walkę o niepodległość Polski. Druga część ekspozycji poświęcona będzie Szarym Szeregom. Opowieść o historii działalności harcerskiej w okresie II wojny światowej oraz ich roli w Powstaniu Warszawskim będzie łączyć się z powojenną historią harcerstwa na terenie gminy Piaseczno. Tradycje harcerskie w Piasecznie są bardzo silne. Organizacje harcerskie kształtują już kolejne pokolenia młodych piasecznian, a spotkania w ogrodzie „Domu Zośki” przy okazji świętowania kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego, to już lokalna tradycja.

Wszystkie zawarte w przygotowanym programie założenia nie oznaczają jednak, że nie ma tu miejsca na inne, ciekawe a zgodne z historycznym i zabytkowych charakterem obiektu propozycje. Dlatego serdecznie zapraszamy do podzielenia się pomysłami na to, jakie dodatkowe funkcje „Dom Zośki” mógłby pełnić po remoncie.

Oczywiście na ostateczne decyzje wpływ mieć będą uwarunkowania techniczne i ograniczenia wynikające z wielkości budynku i jego zabytkowego charakteru. Swoimi pomysłami  można się podzielić od 13 stycznia do 3 lutego 2023 r. Zachęcamy też do wypełnienia internetowej ankiety przygotowanej przez Fundację Most the Most. Pomysł można zgłosić również telefonicznie: +48 517 884 088 lub 22 47 55 111.

Więcej o projekcie: