Ilustracja. Wydłużenie trasy linii L12
foto: Marcin Borkowski

Przed majówką 29 kwietnia 2023 roku, na skutek zmian w infrastrukturze drogowej, pojawiła się konieczność dokonania zmian w sieci transportu publicznego. Musimy przygotować się również na korektę rozkładów jazdy od 4 maja w związku z oddaniem do użytkowania wiaduktu w Sierzchowie oraz od 9 maja z uwagi na zamknięcie ul. Szkolnej w Głoskowie.

L-3, L12 i 728 od 29 kwietnia

Informujemy, że od 29 kwietnia 2023 roku zostaną przywrócone podstawowe trasy linii L-3, L12 i 728 ze względu na oddanie do użytkowania węzła Złotokłos na trasie S7 i dopuszczenie ruchu samochodowego po wyremontowanym odcinku drogi powiatowej ul. Mrokowskiej.

L-3 – nie będzie już zajeżdżało do ogrodów działkowych w Szczakach, lecz pojedzie bezpośrednio do krańca Jastrzębiec;
L12 – wznowi dojazdy do krańca przyogrodach działkowych w Szczakach;
728 – wznowi dojazdy do krańca Złotokłos przy ul. Piaseczyńskiej.


KOMUNIKAT ZTM:

728
P+R AL. KRAKOWSKA – al. Krakowska – … – Szczaki: Mrokowska – Złotokłos: Mrokowska – ZŁOTOKŁOS

L-3
PKP PIASECZNO – … – Wola Mrokowska: Rejonowa – Ogrodowa – Postępu – JASTRZĘBIEC

Przywraca się funkcjonowanie przystanków:

  • SZCZAKI 01 i 02
  • ŁANOWA 01 i 02
  • POD SZCZAKI 02

Od dnia 29.04.2023 r. (sobota) do dnia 31.10.2023 r. (wtorek) linia L12 w wybranych kursach zostaje skierowana na trasę wydłużoną do krańca POD SZCZAKI:

URZĄD MIASTA (Piaseczno) – … – Piaseczyńska – Mrokowska – POD SZCZAKI

W okresie 29.04 – 31.10.2023 r. linia L12 będzie kursowała na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.

L25 od 4 maja

Od 4 maja 2023 roku dojdzie do korekty rozkładu jazdy linii L25 ze względu na oddanie do użytkowania wiaduktu w Sierzchowie.

Komunikat będzie opublikowany na stronie www.wtp.waw.pl. Prosimy pasażerów tej linii o weryfikację zaktualizowanego rozkładu jazdy.

W związku z zakończeniem remontu wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Sierzchów od dnia 4.05.2023 r. (czwartek) przywraca się podstawową trasę linii L25 w przedmiotowym rejonie:

Piaseczno: URZĄD MIASTA – … – Sierzchów: Mazowiecka – Cendrowice: Szkolna – … – Góra Kalwaria: RYNEK.

Od dnia 4.05.2023 r. (czwartek) kursowanie linii L25 będzie odbywało się według nowego rozkładu jazdy.

L-5 i 727 od 9 maja

Od 9 maja 2023 roku dla ruchu kołowego zamknięta zostanie droga ul. Szkolna w Głoskowie (droga powiatowa). Kraniec linii 727 zostanie przeniesiony na Władysławów (kraniec “Władysławów 03”) w ul. Wojska Polskiego. Jednocześnie linia L-5 zostanie wydłużona do krańca “Cmentarz Południowy – Brama Płd.”. Zmiany te zostaną szczegółowo opisane w komunikatach ZTM na stronie internetowej: www.wtp.waw.pl.

W związku z przebudową ulicy Szkolnej w Głoskowie od dnia 09.05.2023 r. linie 727 oraz L-5 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Zmiany trasowe

727

Dotychczasowe kursy do krańca GŁOSKÓW-SZKOŁA wydłużone zostają do krańca WŁADYSŁAWÓW:
METRO WILANOWSKA – … – Gołków: Gołkowska – Bąkówka: Lipowa – Głosków: Lipowa (powrót: Lipowa – Bąkówka: Lipowa – Gołków: Gołkowska)  – Abramowicza – Rybna – Wola Gołkowska: Rybna – Gościniec – Robercin: Gościniec – Kuleszówka: Wojska Polskiego – Władysławów: Wojska Polskiego – WŁADYSŁAWÓW

Dotychczasowe kursy do krańca GŁOSKÓW-SZKOŁA przez Bąkówkę i Robercin wydłużone zostają do krańca WŁADYSŁAWÓW:
METRO WILANOWSKA – … – Gołków: Gołkowska – Bąkówka: Lipowa – Asfaltowa – Gołków: Gościniec – Wola Gołkowska: Gościniec – na rondzie w prawo – Gościniec – Robercin: Gościniec  – Kuleszówka: Wojska Polskiego – Władysławów: Wojska Polskiego – WŁADYSŁAWÓW

Trasa dotychczasowych kursów do krańca CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD. pozostaje bez zmian.

W kierunku krańca METRO WILANOWSKA obowiązuje następująca trasa zmieniona:
CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD./WŁADYSŁAWÓW – … – Wola Gołkowska: Rybna – Abramowicza – Lipowa -Bąkówka: Lipowa – Gołków: Gołkowska – Piaseczno: Gołkowska – … – METRO WILANOWSKA

L-5

Linia wydłużona zostaje do krańca CM. POŁUDNIOWY BRAMA PŁD.:
Piaseczno: URZĄD MIASTA – … – Władysławów: Wojska Polskiego (bez wjazdu na kraniec WŁADYSŁAWÓW) – Kuleszówka: Masztowa – jezdnia przy Cmentarzu – Antoninów: CM. POŁUDNIOWY BRAMA PŁD.

Zmiany przystankowe

Zawiesza się funkcjonowanie przystanku GŁOSKÓW-SZKOŁA 01.

Uruchamia się przystanki:

  • LIPOWA 52 zlokalizowany na istniejącym chodniku na ulicy Lipowej w miejscowości Głosków ok. 150 metrów za skrzyżowaniem z ul. Szkolną w kierunku miejscowości Bąkówka. Obowiązywał on będzie jako na żądanie dla linii 727
  • OGRODOWA 52 zlokalizowany na istniejącym chodniku na ulicy Lipowej w miejscowości Bąkówka ok. 40 metrów za skrzyżowaniem z ul. Asfaltową w kierunku ulicy Topolowej. Obowiązywał on będzie jako stały dla linii 727

Zmiany rozkładowe

Od dnia 09.05.2023 r. kursowanie linii 727 i L-5 odbywało się będzie według zmienionych rozkładów jazdy.

Prosimy pasażerów o wnikliwe zapoznanie się z informacjami ZTM Warszawa i weryfikację rozkładów jazdy, które będą sukcesywnie aktualizowane na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego WTP.waw.pl.