Młodzieżowe Forum Ekologiczne

4569
plan forum

Wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony powietrza serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Młodzieżowym Forum Ekologicznym Każdy może walczyć z niską emisją!, które odbędzie się 11 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5, 05 – 500 Piaseczno) o godzinie 12:00.

W pierwszej części Młodzieżowego Forum Ekologicznego młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie w trzech specjalnie przygotowanych na tą okazję wystąpieniach przybliży uczestnikom forum przyczyny i skutki niskiej emisji, co może zrobić każdy mieszkaniec by ograniczyć to niekorzystne dla naszego zdrowia zjawisko oraz jakie działania podejmuje gmina Piaseczno, by z nim walczyć. Drugą część forum rozpocznie występ artystyczny pt. Nasze miasto bez spalin i hałasu, po którym odbędzie się uroczystość wręczenia nagród laureatom oraz aktywnym uczestnikom konkursu Piaseczno mówi NIE niskiej emisji. Dla wszystkich uczestników forum przewidziano słodki poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorami Młodzieżowego Forum Ekologicznego są: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie.