Mobilność Edukacyjna Erasmus + w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie

3800

Gmina Piaseczno podpisała umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, która działa w imieniu Komisji Europejskiej , na realizację w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie projektu pn. „Działamy wspólnie” z programu Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

Kwota dofinansowania: 51 173,00 EUR.

Projekt realizowany jest w okresie 17 miesięcy, zakończy się 31.03.2022 r. Obejmuje 20 mobilności dla nauczycieli na Maltę, do Włoch, Hiszpanii i Niemiec oraz działania na terenie szkoły po odbyciu mobilności.

W ramach projektu nauczyciele odbędą:
– kursy z zakresu metodyki nauczania (w klasach 1-3 oraz 4-8);
– kursy przedmiotowe (nauczanie sztuki);
– kursy z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych w pracy nauczyciela, m.in. zarządzanie grupą, przywództwo w klasie, zarządzanie relacjami w klasie.

Działania po odbyciu mobilności będą obejmowały:
– szerzenie wiedzy na temat krajów europejskich wśród uczniów i nauczycieli oraz w środowisku lokalnym,
– nawiązanie współpracy ze szkołami w Polsce i zagranicą w ramach projektów e-twinning;
– dzielenie się wiedzą zdobytą w trakcie szkoleń z innymi nauczycielami.

Projekt obejmuje również wizytę studyjną w szkole w Hiszpanii dla kadry szkoły.

W związku z pandemią, większość mobilności planowanych na rok 2021 została przesunięta na jesień-zimę 2021-2022. Istnieje również możliwość, że projekt zostanie wydłużony o 6 do 12 miesięcy w związku ze zmieniającą się sytuacją.