Pozyskane dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie

3774
Dziecko przy komputerze, nauka zdalna wideokonferencja dzieci plik wektorowy utworzony przez brgfx - pl.freepik.com
grafka: brgfx - pl.freepik.com

Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie w ramach Projektu pn. “Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X “Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 “Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Podziałanie 10.1.1 “Edukacja ogólna”. Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących szkoły, uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej.

W projekcie będzie brała udział Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie. Szkoła otrzyma w ramach projektu od Województwa Mazowieckiego (Partnera Wiodącego) sprzęt i oprogramowanie o wartości min. 80 000,00 zł (100% dofinansowania). Gmina obecnie jest na etapie podpisania umowy o dofinansowanie.

W ramach projektu dla szkół zostanie zakupiony sprzęt i oprogramowanie:
– komputery stacjonarne;
– monitory interaktywne;
– drukarki;
– urządzenia wielofunkcyjne;
– laptopy;
– tablety;
– projektory multimedialne;
– oprogramowanie interaktywne 3D oraz oprogramowanie umożliwiające naukę zdalną;
– e-podręczniki (w szczególności do nauki języka angielskiego);
– oprogramowanie do nauki gry w szachy.

Dla nauczycieli oraz uczniów zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu prowadzenia nauki w formie zdalnej przy użyciu sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach projektu. Ponadto projekt przewiduje zapewnienie dostępu do internetu dla wybranych uczniów nieposiadających możliwości uczestniczenia w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Logotypy - pozyskane dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie