Mobilny punkt zbiórki odpadów w Wólce Kozodawskiej

1170

Gmina Piaseczno informuje, że z uwagi na duże ilości odpadów głównie biodegradowalnych (np. liście, trawa), uruchomiono w miesiącach październik – listopad br., dodatkowy mobilny punkt zbiórki odpadów segregowanych zlokalizowany w Wólce Kozodawskiej przy ulicy Herbacianej Róży (przy oczyszczalni ścieków). Uruchomienie tego punktu pozwoli mieszkańcom okolicznych miejscowości w Gminie Piaseczno na pozbycie się problemowych odpadów wymienionych poniżej.
Punkt będzie czynny w godzinach 09.00-17.00 zgodnie z poniższym harmonogramem:
Październik – 14 i 28 (sobota)
Listopad – 4 i 25 (sobota)
Do mobilnego punktu mieszkańcy Gminy Piaseczno mogą bezpłatnie oddać następujące posegregowane odpady:
• Odpady wielkogabarytowe
• Odpady biodegradowalne z tym: trawa, liście, drobne gałązki
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• Zużyte baterie i akumulatory
• Przeterminowane leki
• Termometry i inne odpady zawierające rtęć
• Zużyte oleje w opakowaniach
• Resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach
• Opony (max. 4 szt. na jednego mieszkańca)
• Frakcje surowcowe opakowaniowe
• Odpadowe środki chemiczne
• Środki ochrony roślin i opakowania po tych substancjach.
Punkt nie będzie zbierać m.in. gruzu z przeprowadzonych samodzielnie drobnych remontów oraz popiołu z palenisk domowych. Tego typu odpady można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Piasecznie przy ul. Technicznej 6, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-18.00 oraz w soboty w godz. 09.00-17.00.
Mieszkańcy, którzy oddają odpady mogą zostać poproszeni o okazanie kopii złożonej deklaracji lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Źródło: Gospodarka Odpadami : Mobilny punkt zbiórki odpadów w Wólce Kozodawskiej