Plebania, listopad 2023 r. Foto Filip Dowjat
Plebania, listopad 2023 r. Foto Filip Dowjat

Dobiega końca modernizacja budynku Starej Plebanii przy kościele św. Anny w Piasecznie z przeznaczeniem na cele muzealno-konferencyjne. Zmodernizowany obiekt będzie siedzibą Muzeum Piaseczna, które aktualnie przechodzi proces organizacji, tworząc swoje struktury administracyjno-merytoryczne.

Zawiłe dzieje remontu

Modernizacja obiektu rozpoczęta w 2017 r. przebiegała etapami, co wynikało z napotkanych podczas remontu problemów technicznych, które miały znaczący wpływ na stabilność konstrukcji nośnej budynku i wymagały wprowadzenia rozwiązań zastępczych. Wprowadzono też zmiany w projekcie wykonawczym, dotyczące zagospodarowania terenu wokół plebani oraz zastąpienia modernistycznej formy ganku (zakładanej w pierwotnym projekcie) na rzecz portyku, który miałby w większym stopniu nawiązywać do historycznego kształtu plebanii. Ta ostatnia zmiana nadała budynkowi cech dworu polskiego, charakterystycznego dla dziewiętnastowiecznej architektury polskiej, z której wywodzi się zachowana forma obiektu. Wszystkie prace przebiegały w konsultacji i za zgodą Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Piwnice Plebanii, stan z 2023 r. Foto Filip Dowjat
Piwnice Plebanii, stan z 2023 r. Foto Filip Dowjat

Historyczne piwnice

Ogromnym sukcesem modernizacji jest pozyskanie do użytku zabytkowych piwnic z oryginalnie zachowanymi sklepieniami. Cegły, których użyto do budowy podpiwniczenia, są bardzo zróżnicowane, zarówno pod kątem wymiarów, jak i czasu powstania. Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że cegły pochodzą z różnych epok historycznych, począwszy od końca XVIII, aż po pierwszą połowę XX wieku. Najstarsze cegły wykonane były ręcznie, z charakterystycznym zaciągnięciem palcami. Późniejsze cegły, produkcji maszynowej, posiadają stemple pozwalające rozpoznać cegielnie, takie jak „Ujazdowski Stefan i Spółka” z Dąbrówki, „K. Granzow. Kawenczyn” czy cegielnia w Gołkowie.

Wystawa i digitalizacja zbiorów

Równolegle z toczącą się modernizacją budynku, Muzeum Piaseczna (w organizacji) prowadziło intensywne prace nad organizacją wystawy stałej w plebanii. Na podstawie przygotowanego przez zespół kuratorów scenariusza powstał projekt koncepcyjny ekspozycji stałej, mający na celu w sposób atrakcyjny i przystępny zaprezentować historię Piaseczna i okolic od czasów najdawniejszych po współczesność. Obecnie prowadzone są prace nad poszczególnymi elementami aranżacji. Ekspozycja będzie spełniała wszelkie aktualnie obowiązujące standardy w wystawiennictwie muzealnym, wraz z multimediami i ułatwiającymi samodzielne zwiedzanie audioprzewodnikami. Budynek i przestrzeń ekspozycyjna będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie prowadzona jest digitalizacja zbiorów muzealnych, dzięki której spora część pamiątek będzie opublikowana online w wysokiej jakości fotograficznej.

Violetta Jarząbkowska
dyrektor Muzeum Piaseczna (w organizacji)

Projekt pn. Przebudowa i modernizacja budynku Starej Plebanii w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny” współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Typ projektów: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Logotypy do artykułu Muzeum Piaseczna