Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ (Strategia ZIT) została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego. Pozytywne opinie potwierdzają zgodność dokumentu z Umową Partnerstwa, dają jednocześnie zielone światło do realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 oraz programów krajowych. Pierwsze konkursy o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) startują już w styczniu 2024 r.

Czym jest Strategia ZIT?

Istotą instrumentu ZIT jest realizacja projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów rozwojowych i skoordynowanego zaspakajania potrzeb danego obszaru. Pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, dając tym samym możliwości większego oddziaływania realizowanym projektom unijnym. W ramach Strategii ZIT samorządy współtworzące metropolię warszawską ustaliły wspólne cele i kierunki działań umożliwiające przeprowadzenie inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Na realizację instrumentu ZIT przewidziano 135 000 000 EUR dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Gminy i powiaty metropolii warszawskiej będą mogły wykorzystać te środki na projekty edukacyjne oraz poprawiające jakość przestrzeni, np.:

  • rozwój kompetencji kluczowych dzieci szkół podstawowych,
  • dostosowanie infrastruktury dydaktycznej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie edukacji ogólnej, w tym m.in. przebudowa, rozbudowa, adaptacja,
  • rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej, w tym m.in. modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej i poprawa wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu,
  • rozwój infrastruktury przeznaczonej dla indywidualnej mobilności aktywnej, w tym m.in. ścieżki rowerowe, parkingi dla rowerów, ogólnodostępne punkty serwisowe,
  • zakup ekologicznego taboru autobusowego oraz rozbudowa infrastruktury paliw alternatywnych,
  • poprawę jakości infrastruktury sprzyjającej korzystaniu z ekologicznego transportu publicznego, w tym parkingi „Parkuj i jedź”,
  • rozwój alternatywnych form mobilności miejskiej, w tym wsparcie systemów wypożyczania rowerów, infrastruktura do ładowania/tankowania pojazdów bezemisyjnych, carsharing,
  • poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych.

W ramach Strategii ZIT będą również realizowane projekty komplementarne finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w tym budowa trasy tramwajowej do Wilanowa oraz kolejny etap budowy II linii metra.

Co dalej ze Strategią ZIT?

Już w I kwartale 2024 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi pierwsze konkursy o dofinansowanie projektów w ramach ZIT – zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027:

Styczeń 2024 – Infrastruktura rowerowa i piesza;

Luty 2024 – Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny, w tym zakup taboru autobusowego.

Jakie dokumenty strategiczne dla metropolii warszawskiej?

Strategia ZIT jest jednym z trzech dokumentów strategicznych metropolii warszawskiej. Koncepcję dotyczącą przemieszczania się po metropolii oraz wskazówkę jak zadbać o większą wygodę  i bezpieczeństwo mobilnych mieszkańców stanowi „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+” (SUMP MW). Ponadto trwają zaawansowane prace nad przygotowaniem „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku” (SRMW), która będzie spełniała kryteria strategii rozwoju ponadlokalnego, a jednocześnie określi obszary współpracy, dzięki którym samorządy współtworzące metropolię warszawską będą mogły działać sprawniej i bardziej efektywnie.

Kto jest odpowiedzialny za Strategię ZIT?

Za kreowanie polityki rozwoju w metropolii warszawskiej i koordynowanie realizacji projektów odpowiada Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”, wspierane przez Urząd m.st. Warszawy. Więcej informacji można znaleźć na stronie Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” oraz na jego profilu na Facebooku.

zasięg oddziaływania Strategii ZIT
zasięg oddziaływania Strategii ZIT

Jaki jest zasięg oddziaływania Strategii ZIT?

Strategia ZIT obejmuje całą metropolię warszawską, tj. region warszawski stołeczny, stanowiący centralną część województwa mazowieckiego. W skład regionu warszawskiego stołecznego wchodzą: Miasto Stołeczne Warszawa; powiat grodziski oraz gminy wchodzące w jego skład: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek, Podkowa Leśna, Żabia Wola; powiat legionowski oraz gminy wchodzące w jego skład: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew; powiat miński oraz gminy wchodzące w jego skład: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki (miasto), Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska), Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek; powiat nowodworski oraz gminy wchodzące w jego skład: Czosnów, Leoncin, Nasielsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek, Zakroczym; powiat otwocki oraz gminy wchodzące w jego skład: Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Otwock, Sobienie-Jeziory, Wiązowna; powiat piaseczyński oraz gminy wchodzące w jego skład: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn; powiat pruszkowski oraz gminy wchodzące w jego skład: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Raszyn; powiat warszawski zachodni oraz gminy wchodzące w jego skład: Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice; powiat wołomiński oraz gminy wchodzące w jego skład: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

Załącznik do komunikatu: Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+