Informujemy o naborze wniosków na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Piaseczno. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani usunięciem azbestu ze swojej nieruchomości mogą składać wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

Wzory dokumentów dostępne są:
– na stronie Wydziału Gospodarki Odpadami www.odpady.piaseczno.eu w zakładce „Utylizacja azbestu”
– w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5
– w kancelarii Wydziału Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A

Wypełnione wnioski należy składać:
– osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub w kancelarii Wydziału Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A lub
– wysłać listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub
– za pomocą aplikacji e-PUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące azbestu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami pod numerem telefonu (22) 70-17-537 lub mailowo go@piaseczno.eu.

Źródło: Gospodarka Odpadami : Nabór wniosków na odbiór azbestu w 2023 roku