Nieodpłatny kurs komputerowy dla osób 50+ z certyfikatem ECLD

906

Gmina Piaseczno we współpracy Centrum Edukacji Żelazna ogłasza nabór na nieodpłatny kurs komputerowy dla osób 50+ z certyfikatem ECLD. Projekt realizowany przez w ramach środków UE “Mazowiecka Akademia Kwalifikacji”.

Zapraszamy osoby, które ukończyły 50 rok życia. Kurs trwa 120 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się od września do grudnia, 2 razy w tygodniu po ok 3-4 godziny (ok 3 miesięcy), w grupach do 12 osób z zachowaniem reżimu sanitarnego (odległości, dezynfekcja rąk, dezynfekcja sprzętu i pomieszczeń, maseczki). Zajęcia będą odbywać się w centrum Piaseczna (Miejski Klub Seniora i/lub Centrum Edukacji Multimedialnej).

W programie kursu: praca z komputerem, praca w sieci, program Word, program Excel, bezpieczeństwo w sieci, rozwiązywanie problemów technicznych i cyfrowych.Kurs kończy się egzaminem umiejętności ECLD (ogólnoeuropejski certyfikat umiejętności komputerowych).

Organizatorzy zapewniają:
– fachową kadrę,
– sprzęt,
– materiały szkoleniowe,
– bufet kawowy.

Informacje i zapisy: 517 01 44 80.
Źródło: senioralne.piaseczno.eu