Nowa zieleń publiczna i miejsca rekreacji na terenie gminy Piaseczno

2353
Park kieszonkowy przy ul. Cyraneczki w Józefosławiu
Park kieszonkowy w Józefosławiu, foto: Łukasz Wyleziński

Jesień to dobry czas na prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów. Gmina jest w trakcie wykonywania nowych zieleńców i miejsc rekreacji na terenach publicznych m.in. w Piasecznie, Józefosławiu i Jazgarzewie. Prace koordynuje Wydział Inwestycji.

Został już oddany do użytku fragment parku kieszonkowego zlokalizowanego przy ul. Cyraneczki w Józefosławiu. Na części trójkątnej działki przydrożnej, obok powstałego dwa lata temu skweru, zrealizowano miejsce odpoczynku, z zielenią, alejką i ciekawymi, kolorowymi ławeczkami.

Wykonano alejkę spacerową z nawierzchni mineralnej, która jest kontynuacją ścieżki wcześniej powstałego skweru. Na małych placach zlokalizowano kolorowe siedziska – w kształcie litery L oraz serca. Zaprojektowano tu również miejsce na montaż poidełka. Teren zyskał nowe nasadzenia drzew, krzewów wysokich i niskich, traw ozdobnych oraz bylin rabatowych. Posadzono tu m.in. śliwę wiśniową, hortensje, derenie i krzewuszki cudowne, a także trawy i byliny. Wykonawcą prac była Firma Ogrodnicza Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Marzena Szklarzewska ze Starej Iwicznej, za kwotę 88 790,78 zł.

Park sołecki w Jazgarzewie

Trwa pierwsza część prac związanych z utwardzeniem terenu i montażem wybranych elementów małej architektury na terenie rekreacyjnym przy ul. Leśnej w Jazgarzewie.
Zagospodarowanie terenu ma na celu stworzenie dodatkowego miejsca do spędzania czasu przez mieszkańców, ma też stanowić rozszerzenie oferty rekreacyjnej istniejącego placu zabaw i boiska. Powstanie tu niewielkie wzniesienie ze zjazdem na linie (tyrolka). Do dyspozycji osób ćwiczących znajdą się urządzenia workout, takie jak podwójna ławeczka czy drążki do podciągania i wspinania. Przewidziano także montaż przejścia strażackiego, a w części południowej realizację asfaltowego boiska do gry w koszykówkę. Małą architekturę uzupełniają tablica informacyjna z regulaminem korzystania z obiektu, piłkochwyt oraz kosze na odpadki. Integracji mieszkańców sprzyjać będzie miejsce na ognisko.
Komunikację zaplanowano w formie głównej alei obwodowej o nawierzchni asfaltowej, będącej także ścieżką do jazdy na rolkach. Dla rowerzystów szykowany jest 3-stanowiskowy stojak.

Odwiedzający to miejsce będą mogli odpocząć na ławkach drewnianych bez oparcia – 2 sztuki (docelowo w II etapie realizacji 13 sztuk) oraz na betonowych siedziskach (docelowo 5 sztuk). Uzupełnienie istniejącej zieleni pojawi się w przyszłym roku. Inwestycję realizuje firma SORTED Sp. z o.o. z Chyliczek, za kwotę 231 218,48 zł.

Nowa odsłona targowiska miejskiego

Trwają odbiory zieleni na zrewitalizowanym terenie targowiska miejskiego. Została stworzona estetyczna przestrzeń publiczna o czystym i funkcjonalnym układzie, z wygodnym, utwardzonym podłożem oraz ciekawymi enklawami zieleni. Nasadzenia krzewów, bylin i drzew umilają oko także na skwerku przy ul. Żytniej, naprzeciwko targowiska. Rośliny dobrano w taki sposób, aby zapewnić zmienność kolorystyczną w czasie całego sezonu wegetacyjnego. Ponadto zdecydowano się na gatunki odpowiednie do warunków miejskich. Rabaty znajdujące się wzdłuż ul. Żytniej pełnią funkcję ogrodu deszczowego. Takie rozwiązanie ma na celu zlikwidowanie zastoisk wody na płycie targowiska oraz retencjonowanie wody. Rośliny wykorzystane w tym miejscu charakteryzują się dużą odpornością na zmienne warunki wilgotności podłoża i wysoką estetyką, charakterystyczną dla strefy wejściowej.

Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin w gruncie o zwiększonej przepuszczalności, które zbierają wodę opadową z powierzchni znacznie większej niż powierzchnia samego ogrodu. Celem ogrodów deszczowych jest ograniczenie spływu z powierzchni nieprzepuszczalnych (chodniki, ulice, parkingi, place) do kanalizacji, co przyczynia się do zwiększania ilości wody w krajobrazie, zapobiega obniżaniu poziomu wód gruntowych i lokalnym podtopieniom w trakcie opadów nawalnych. Chociaż ogród deszczowy przypomina zwykły ogród, sadzone są w nim szczególne rośliny podmokłych łąk. Ich korzenie bądź kłącza pomagają w oczyszczaniu wody z zanieczyszczeń zmytych z powierzchni utwardzonej, takich jak metale ciężkie i związki białkowo-tłuszczowe. Odpowiednio dobrane podłoże, na którym wykształca się błona bakteryjna, redukuje znacząco poziom zanieczyszczeń w przepływającej wodzie.

Teren targowiska doposażony został w obiekty małej architektury w postaci ławek (13 sztuk), koszy do segregacji, (3 sztuki), koszy na śmieci, (6 sztuk) oraz dwóch obudowanych miejsc do składowania odpadów z pięcioma pojemnikami 1 100 l. Nie zapomniano o stojakach na rowery (13 sztuk). Wykonawcą całej inwestycji (targowisko + skwer) jest firma SORTED Sp. z o.o. z siedzibą w Chyliczkach, a jej koszt to około 1 257 000 zł.

Rekultywacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Górek Szymona

Trwa przetarg na dalszą rekultywację zbiorowisk roślinnych na Górkach Szymona. Wykonawca, który wygra przetarg, do 15 grudnia zobowiąże się do zabezpieczenia wydzielonego terenu wydmy za pomocą jutowej maty przeciwerozyjnej oraz do wysiewu nasion (mieszkanki wieloletniej na tereny suche), takich jak macierzanka piaskowa, goździk kropkowany, rozchodnik sześciorzędowy czy babka lancetowata. Prace obejmować też będą usuwanie roślinności niepożądanej na siedlisku wydmy śródlądowej, głównie nawłoci i podrostu czeremchy.

Projekty z Budżetu Obywatelskiego

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy al. Kalin w Piasecznie powstał „Zielony zakątek”. Projekt obejmował ustawienie przed głównym budynkiem szkoły trzech pergoli obsadzonych roślinnością, a także dziesięciu donic z bylinami, ziołami i poziomkami. Rośliny stanowić będą ozdobę, mogą wspomagać dydaktykę, a dzieci w sezonie będą miały smaczną niespodziankę w postaci poziomek. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego Piaseczna zrealizowała firma LandAR Projects Sp. z o.o., za kwotę 59 901 zł.

Aktywna strefa naukowo-sportowa „Zośki” powstała natomiast na obszarze Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Głównej 50 w Piasecznie. Składają się na nią nowe urządzenia zabawowe z elementami wspinaczki oraz huśtawka „bocianie gniazdo”, a także tablice edukacyjne o charakterze interaktywnym, z obracanymi kostkami. Tematy poruszane na tablicach to „Sprawność: ekolog”, „Kółko i krzyżyk”, „Segregujemy odpady”, „Leśne skarby”, „Morskie zagadki” i „Leśne ssaki”. Tablice zostały usytuowane przy wejściu do szkoły oraz wzdłuż łącznika wewnątrz dziedzińca szkoły. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego Piaseczna zrealizowała firma Invest Consulting, za kwotę 79 950 zł.