Nowe wytyczne do nadawania nazw ulicom, placom czy rondom

1702
Rondo Solidarności
foto Anna Grzejszczyk

W celu uporządkowania kwestii nadawania nazw ulicom, placom czy rondom, Burmistrz wypracował z radnymi wytyczne, które obowiązują od 10 listopada 2022 roku.

Kwestia nadawania nazw nie była dotąd tak szczegółowo uregulowana. Wnioskodawcy (najczęściej mieszkańcy danej ulicy) składali swoje propozycje do urzędu, a decyzję w sprawie zatwierdzenia nazwy ulicy, skweru czy nowego ronda, podejmowała Rada Miejska.  Często zaproponowane nazwy budziły szereg wątpliwości radnych, wobec czego podjęto decyzję, że kwestię wyboru nazwy powinno się doprecyzować. W toku prac radnych i urzędników ustalone zostały wytyczne, które Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wprowadził Zarządzeniem w dniu 10 listopada 2022 r.

W zarządzeniu tym wskazano:

    • wytyczne jakie muszą spełniać ulice, drogi i inne obiekty, aby zostać nazwane,
    • wytyczne co do samej nazwy,
    • wytyczne co do zawartości wniosku,
    • sposób załatwienia sprawy.

Wniosek o nadanie nazwy w przypadku obiektów publicznych powinien zawierać co najmniej 20 podpisów mieszkańców z danej miejscowości, w przypadku terenów wiejskich proponowane nazwy powinny być zaopiniowane pozytywnie również przez sołtysa i radę sołecką. W danym regionie nazewnictwo powinno mieć jednolity charakter, czyli nazwa powinna nawiązywać do występujących w okolicy czy na sąsiednich ulicach (np. nazwy kwiatów, ptaków, drzew itp.). Oczywiście nazwy nie mogą się powtarzać z już istniejącymi na terenie gminy Piaseczno. W przypadku nazw historycznych, należy je skonsultować z Zespołem Konsultacyjnym ds. dziedzictwa działającym przy Burmistrzu, a nazwy upamiętniające osoby lub wydarzenia trzeba uzasadnić.

Sprawy z zakresu nazewnictwa ulic obecnie są realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami.

W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono zarządzenie Burmistrza oraz wniosek o nadanie nazwy, które dostępne są pod poniższymi linkami:

Więcej informacji na temat procedury nadawania nazw znajduje się w przewodniku interesanta na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: szczegółowa karta informacyjna.