Projekty realizowane w Klubie Integracji Społecznej w Piasecznie

604


Film promocyjny na temat projektów realizowanych w Klubie Integracji Społecznej KIS. Film zawiera napisy.

Zachęcamy do zapoznania się z projektami, które są realizowane w Klubie Integracji Społecznej w Piasecznie.

Film został wykonany na potrzeby tegorocznej edycji konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej, organizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Klub Integracji Społecznej KIS jest laureatem w kategorii Reintegracja.

Klub Integracji Społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie oferuje mieszkańcom naszej gminy szeroką ofertę form wsparcia. Mieszkańcy mogą wziąć udział w projektach dostosowanych do różnych odbiorców oraz zmieniającej się rzeczywistości. Bogata oferta Klubu sprawia, że każda osoba zainteresowana udziałem znajdzie coś dla siebie.

“Akademia Rodziny” ma na celu wspieranie rodzin w budowaniu oraz pielęgnowaniu relacji z dziećmi i podopiecznymi opartych na miłości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu. W programie są bezpłatne rodzinne spotkania, takie jak warsztaty umiejętności wychowawczych, indywidualne konsultacje psychologiczno-terapeutyczne, zajęcia integracyjne dla rodzin, warsztaty tematyczne, tym także dotyczące emocji oraz radzenia sobie ze stresem oraz wiele innych wydarzeń. Co istotne, z oferty korzystają również nasi sąsiedzi z Ukrainy oraz inni cudzoziemcy zamieszkujący gminę Piaseczno.

“Przedsiębiorcze Piaseczno” to projekt pomagający przedsiębiorcom oraz osobom planującym założenie własnego biznesu. To merytoryczne wsparcie w rozwoju i utrzymaniu firmy oraz miejsc pracy. Zainteresowani mogą skorzystać z ogólnodostępnej przestrzeni biurowej, wziąć udział w spotkaniach networkingowych oraz podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w otwartych szkoleniach tematycznych.

“Masz tę moc zmienić jutro” to kompleksowy projekt dla osób poszukujących pracy lub planujących przekwalifikowanie się. W ramach projektu realizowane są bezpłatne konsultacje, warsztaty oraz szkolenia, m.in. z zakresu wspierania w powrocie na rynek pracy, autoprezentacji, budowania indywidualnego wizerunku, asertywności, radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności poruszania się w mediach społecznościowych.

“Pracownia Uśmiechu” to projekt skierowany do dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin, ukierunkowany na integrację ze społecznością lokalną poprzez rozwijanie zainteresowań. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z zajęć takich jak dogoterapia, sensoplastyka, ceramika, zajęcia relaksacyjne, ruchowo-edukacyjne czy grupy wsparcia dla rodziców.

Projekty Klubu Integracji Społecznej realizowane są w Centrum Przedsiębiorczości, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Centrum Aktywności Seniora – Przystani pod Klonami w Piasecznie. Dzięki uczestnictwu w oferowanych zajęciach oraz spotkaniach networkingowych uczestnicy zakładają własne działalności gospodarcze, wymieniają doświadczenia, nawiązują kontakty zawodowe, co w efekcie umożliwia im rozwój istniejących biznesów i powstawanie nowych miejsc pracy.

Potencjałem Klubu Integracji Społecznej jest elastyczność wobec dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz oferta dopasowana do różnych odbiorców. Pomimo wyzwań ostatnich lat Klub Integracji Społecznej w Piasecznie towarzyszy mieszkańcom w trudnych sytuacjach życiowych. Przykładem była pandemia. Wiele osób doświadczyło długotrwałej izolacji. Odpowiedzią na to były warsztaty radzenia sobie ze stresem i emocjami, indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne oraz wsparcie młodzieży w odnajdywaniu równowagi pomiędzy światem wirtualnym i realnym.

W podobnym stopniu wyzwaniem jest eskalacja wojny w Ukrainie oraz masowy napływ ludności ukraińskiej. Ważna okazała się integracja rodzin polskich i ukraińskich, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń takich jak gry terenowe odbywające się w dwóch językach. Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zaprosiliśmy także kobiety z Ukrainy do udziału w warsztatach i szkoleniach z zakresu aktywizacji zawodowej. Skutkiem pandemii i wojny w Ukrainie jest ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, podczas którego bardzo istotne jest wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz potencjału gospodarczego mieszkańców.

Potrzebie tej odpowiadają ogólnodostępne działania w Centrum Przedsiębiorczości. W minionym roku na otwarty rynek pracy udało się wprowadzić 49 osób. W tym m.in. 8 absolwentów projektu “Masz tę moc zmienić jutro”, które podjęły się różnych aktywności. Na otwarty rynek pracy wprowadzone zostały także cztery osoby z Ukrainy, które uczestniczyły w aktywizacji zawodowej przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. 37 osób skierowanych zostało do szkół, przedszkoli, sołectw, ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy w ramach prac społecznie użytecznych.