OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporz. zmiany MPZP Nr 180/VIII/2019 częsi obrębu Mieszkowo

138

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
29 listopada 2023 r.
UiA.6721.1.1.2022.AA
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr 180/VIII/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. części obrębu Mieszkowo
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporz. zmiany MPZP Nr 180/VIII/2019 częsi obrębu Mieszkowo