Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.544.2022.KK

332

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PWiK Sp. z o.o. w Piasecznie ścieków przemysłowych pochodzących z terenu zakładu zlokalizowanego przy ul. Okulickiego 12 w Piasecznie dz.nr ewid. 12/12, 12/31, 12/44 obręb 0018. Treść…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.544.2022.KK