Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021, pn.: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

46

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.witkac.pl

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji:
Instrukcja tworzenia konta – załącznik nr 1
Instrukcja składania wniosków – załącznik nr 2

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą generatora. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie.

Najważniejsze terminy:

Termin składania ofert: od 07.04.2021 r. do 29.04.2021 r. do godz. 16:00
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 29.04.2021 r. do godz. 16:00
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 20.05.2021 r. do 31.12.2021 r.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021, pn.: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy Piaseczno