Obwieszczenie Obwieszczenia UiA.6721.83.2.2010.MKR – wyłożenie MPZP Runów

369

2022-01-04
UiA.6721.83.2.2010.MKR
OBWIESZCZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 – etap II 
 
Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Obwieszczenia UiA.6721.83.2.2010.MKR – wyłożenie MPZP Runów