Obwieszczenie UiA.6721.11.1.2021.AZi – przystąpienie do zmiany uchwały krajobrazowej

115

2021-12-30
UiA.6721.11.1.2021.AZi
 
OBWIESZCZENIE o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie  Uchwały Nr 912/XLVI/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 128/VII/2019 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad  i warunków usytuowania obiektów małej…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie UiA.6721.11.1.2021.AZi – przystąpienie do zmiany uchwały krajobrazowej