Ilustracja. Nowa szkoła i biblioteka w Julianowie - szkic. na zdjęciu widać dwie osoby idące przy szkole. W oddali widać budynek szkoły oraz plac zabaw.
Nowa szkoła i biblioteka w Julianowie - szkic. Zagospodarowanie terenu.

15  lutego 2023 roku Bank Gospodarki Krajowej udzielił gminie Piaseczno Promesę Inwestycyjną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjne pn. „Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie”.

Teraz nadszedł czas aby zacząć realizację zadania inwestycyjnego. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu zakupowym, zadeklarował wykonanie inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do końca września 2023 r. Inwestycja obejmuje budowę nowej gminnej drogi: ul. Urbanistów BIS wraz z dwoma łącznikami (2KD-D; 3KD-L) do istniejącej ul. Urbanistów oraz fragmentem ul. Zimowej na odc. od ul. Urbanistów BIS do ul. Polnej wraz z rondem na skrzyżowaniu tych ulic. Jest to jeden z etapów gminnych inwestycji związanych z budową nowej publicznej placówki oświatowej: Szkoły Podstawowej w Julianowie. Celem jest zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej, zarówno pieszej jak i samochodowej szkoły oraz zagęszczenie istniejącej sieci dróg Gminy Piaseczno dla skomunikowania przyległych terenów. Zadanie obejmuje budowę ulicy równoległej do istniejącej ul. Urbanistów, stanowiącej bezpośredni dojazd do zaplanowanej szkoły. Inwestycja drogowa to kontynuacja już zrealizowanych inwestycji w rejonie, i część wieloetapowego zadania. Inwestycja ma znaczenie strategiczne dla tej części gminy z uwagi na stale rosnącą liczbę mieszkańców Julianowa oraz zaplanowaną budowę nowej szkoły, która przyczyni się do wzrostu natężenia ruchu w tej części miejscowości.

Całkowita wartość zadania 9 285 270,00 zł
w tym 4 240 582,81 zł dofinansowania.

Zupełnie nowa droga ul. Urbanistów BIS

Pierwszym etapem jest przebudowa wschodniego fragmentu ul. Urbanistów, od ul. Polnej do ul. Cichej Łąki. Poszerzana zostanie jezdnia, wybudowany chodnik i utwardzone pobocze po północnej stronie jezdni.

Drugim etapem inwestycji będzie budowa nowej ulicy, tzw. Urbanistów BIS, biegnącej równolegle do istniejącej ulicy, która połączy ul. Julianowską z ulicami Zimową i Polną. W przyszłości stanie się główną drogą komunikującą Józefosław i Julianów ze szkołą. Na skrzyżowaniu nowej drogi z ulicą Zimową zostanie wybudowane rondo. Zmieni się organizacja ruchu i ul. Urbanistów będzie drogą podporządkowaną na nowym skrzyżowaniu z ul. Polną. Powstaną też 2 łączniki z ul. Urbanistów – pierwszy na przedłużeniu ul. Dzikiej Jabłoni (tam też powstanie rondo) i drugi na wysokości Urbanistów 2.

Bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej w Julianowie

W ramach inwestycji powstanie droga z chodnikiem, drogą dla rowerów, z pasem zieleni, przejściami dla pieszych, oświetleniem, zatokami autobusowymi i kanalizacją deszczową.

Te zmiany wyeliminują ruchu tranzytowy z ul. Urbanistów a okoliczni mieszkańcy będą mieli dojście do chodnika i drogi dla rowerów na nowej ulicy.

Logotypy Rzeczpospolita Polska Polski Ład