AKTUALIZACJA: Informacja o białych tabletkach rozrzuconych przy drogach

1911

Aktualizacja 24.03.2021:

Informujemy, że próbka substancji, na którą można było natrafić w niektórych częściach gminy Piaseczno, została zbadana w Centralnym Laboratorium Badawczym przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Otrzymane wyniki nie wskazują, aby tabletki zawierały substancje niebezpieczne, które mogłyby stanowić zagrożenie. Wykryto tylko wodę.

Sprawozdanie Nr 36 WA 21-1-3-1 GIOŚ WARSZAWA, 429KB


W związku z otrzymywanymi informacjami o rozrzuconych w niektórych częściach gminy Piaseczno białych tabletkach o średnicy 2-3 cm informujemy, że problem jest znany i pracujemy nad jego rozwiązaniem. Próbka substancji zostanie przekazana do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, w celu określenia jej składu. Badanie to umożliwi podjęcie odpowiednich działań w celu wyeliminowania ewentualnego zagrożenia. Do tego czasu prosimy o niepodejmowanie działań na własną rękę, a w szczególności o niezbieranie znalezionych tabletek.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno