Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-II.7570.29.1.2015.MG2 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

350

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-II.7570.29.1.2015.MG2 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Piaseczno, w obrębie 56 Piaseczno, oznaczoną jako działka nr 57/9 o pow. 0,0429 ha.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego SPN-II.7570.29.1.2015.MG2 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania