azbest

Gmina Piaseczno informuje, iż otrzymała dotację w wysokości 33 600,00 zł na „Odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych oraz rur azbestowo-cementowych z obiektów należących do osób fizycznych z terenu gminy Piaseczno”.

Dofinansowanie zostało udzielone ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców do składania wniosków na odbiór i utylizację azbestu.

Wzory dokumentów dostępne są:

  • na stronie internetowej Wydziału Gospodarki Odpadami: www.odpady.piaseczno.eu
  • w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5
  • w Wydziale Gospodarki Odpadami przy ul. Świętojańskiej 5A

Odbiór azbestu odbywa się sukcesywnie od maja do listopada 2023 roku.

Prosimy o odpowiednie przygotowanie odpadów do transportu, tj. zdemontowane płyty azbestowe należy złożyć na paletach i ofoliować.

Szczegółowe informacje dotyczące azbestu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Odpadami UMiG Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie, pod numerem telefonu (22) 70-17-537 lub mailowo go@piaseczno.eu.

Odbiór płyt oraz rur azbestowo-cementowych z terenu gminy Piaseczno