Oddanie do ruchu skrzyżowań ul. Jana Pawła II z Jarząbka oraz z Powstańców Warszawy

3873
Wyremontowane skrzyżowanie ulic Dworcowej, Jana Pawła II i Jarząbka w Piasecznie
foto: Marcin Borkowski

Aktualizacja: 29 maja 2020 r.:

Dopuszczenie do ruchu odbędzie się około godziny 15.00. Na obu skrzyżowaniach będzie uruchomiona sygnalizacja świetlna.

Planowane jest przywrócenie stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Żytnia / Jana Pawła II tzn.: powróci pierwszeństwo przejazdu ul. Jana Pawła II. Przywrócona zostanie również stała organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Jarząbka / Żytnia, gdzie kierunek ul. Jarząbka będzie kierunkiem z pierwszeństwem, tak jak to było wcześniej.


W najbliższy piątek 29 maja 2020 roku, planowane jest oddanie do ruchu skrzyżowań Jana Pawła II / Jarząbka (wlot w ul. Dworcową będzie zamknięty) i Jana Pawła II / Powstańców Warszawy.

Inwestycja dotyczyła rozbudowy dróg gminnych: ulicy Dworcowej i ulicy Jana Pawła II w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami, fragmentu ul. Jana Pawła II oraz skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Powstańców Warszawy w Piasecznie. W ramach inwestycji wykonane zostały elementy wyposażenia tj.: oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe i zjazdy na przylegające tereny. Zmienił się również sposób zagospodarowania wód opadowych. Wybudowany został nowy odcinek zbiorczego kolektora deszczowego wraz z komorą, a także nowe odcinki kanalizacji deszczowej bezpośrednio odwadniającej skrzyżowanie. Przebudowana została sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ul. Dworcowej i Jana Pawła II oraz Jana Pawła II i Powstańców Warszawy. Wybudowana została infrastruktura techniczna dla sieci monitoringu miejskiego. Budowa ulicy spowodowała również konieczność przebudowy elementów infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą. Koszty budowy 4 578 900,00 zł.

Termin zakończenia prac przedłużył się w czasie, w związku ze skomplikowanym stopniem inwestycji, która obejmowała również bardzo zaawansowane roboty podziemne. Trwająca epidemia, także miała swój wpływ na ostateczny termin oddania skrzyżowania do użytku.

W związku ze zmianami projektowymi, konieczne było wystąpienie o zamienną decyzję ZRID. Obecnie czekamy na jej wydanie i po zatwierdzeniu przez Starostę, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu, która udostępni dla ruchu skrzyżowanie Powstańców Warszawy z ul. Jana Pawła II oraz częściowo skrzyżowanie ul. Jarząbka z ul. Jana Pawła II – ze względu na rozpoczynające się kolejny etap przebudowy ul. Dworcowej, relacja w kierunku ul. Nadarzyńskiej nie będzie udostępniona.

Powiązane tematycznie: remont ulicy Dworcowej od Jana Pawła II do Nadarzyńskiej.

Dworcowa_EtapI_PFU_Rys2. Etap 1A_Sytuacja


Wyświetl większą mapę na openstreetmap.org