Remont ulicy Dworcowej od Jana Pawła II do Nadarzyńskiej

8042
Ulica Dworcowa od skrzyżowania z ul. Nadarzyńską do ul. Jana Pawła II przed remontem
foto: Marcin Borkowski

W najbliższych dniach rozpoczną się prace przygotowawcze do kolejnego etapu remontu ul. Dworcowej, na fragmencie od zakończenia odcinka przy parkingu CEM, do skrzyżowania z ul. Nadarzyńską włącznie.

W ramach inwestycji w nawiązaniu do nowego układu drogowego, wykonane zostaną elementy jego wyposażenia tj.: oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe i zjazdy na przylegające tereny. Zmieni się również zagospodarowania wód opadowych. Wybudowany zostanie nowy zbiorczy kolektor kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do odbiornika tj. Kanału Piaseczyńskiego. Perełka / Kanał Piaseczyński zostanie częściowo przebudowany, a ściany jego umocnione. Przepust pod ulica Dworcową w ciągu Kanału Piaseczyńskiego zostanie rozebrany, a w jego miejscu zostanie wybudowany most.  W ramach niniejszej inwestycji wybudowane zostaną nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Wybudowana zostanie również infrastruktura techniczna dla sieci monitoringu miejskiego. Realizacja inwestycji powoduje konieczność pozyskania terenu pod pas drogowy oraz ingerencję w grunty prywatne przylegające do ulicy, w celu przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu. Po jego wschodniej stronie będzie znajdował się na części ciąg pieszo-rowerowy, a na części wydzielona ścieżka rowerowa i osobno dwu metrowej szerokości chodnik.

Planowany termin zakończenia prac: do końca listopada 2020 roku. Koszt robót według umowy 5 768 700,00 zł brutto. Przetarg dostępny jest na: bip.piaseczno.eu


Wyświetl większą mapę na openstreetmap.org

Powiązane tematycznie:
oddanie do ruchu skrzyżowań ul. Jana Pawła II z Jarząbka oraz z Powstańców Warszawy
czasowa organizacja ruchu przy zamknięciu skrzyżowania ul. Dworcowej i Nadarzyńskiej
skrzyżowanie ulic Nadarzyńskiej z Dworcową otwarte