Ósmoklasiści ponad średnią – wyniki tegorocznych egzaminów

2785

Okoliczności tegorocznego egzaminu ósmoklasisty były nietypowe, gdyż młodzież przygotowywała się do nich głównie poprzez zdalną naukę. Na szczęście rezultaty jakie osiągnęli nasi uczniowie są więcej niż zadowalające.

Porównując wyniki ostatnich egzaminów z rokiem ubiegłym widać wyraźną poprawę wskaźników zwłaszcza w matematyce oraz języku angielskim.

– Chciałam pogratulować uczniom, którzy przygotowując się w utrudnionych warunkach, zdołali jednak osiągnąć dobre oceny – mówi Hanna Kułakowska-Michalak. – Na podkreślenie zasługuje też fakt, że średnie wyniki w naszej gminie, są lepsze niż średnie dla całego powiatu mimo, że mamy najwięcej uczniów. Wypadamy też bardzo dobrze na tle województwa, nie mówiąc o średniej krajowej, która jest dużo niższa.

Pokazuje to, że piaseczyńscy uczniowie dobrze poradzili sobie z egzaminem i przygotowaniem do niego w warunkach, które dla większości ósmoklasistów nie były  idealne. To świadczy również o tym, że nasze placówki, dyrektorzy i nauczyciele sprostali nauce zdalnej i właściwie przygotowali uczniów do zakończenia etapu szkoły podstawowej.

– Naszym absolwentom życzymy sukcesów na kolejnych etapach nauki i podczas kolejnych egzaminach, które czekają ich w przyszłości – mówi pani wiceburmistrz.

Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Najlepiej nasi uczniowie poradzili sobie z egzaminem z języka angielskiego, widać tu znaczną poprawę w stosunku do roku ubiegłego. Poprawa zauważalna jest również w wyniku z egzaminu z matematyki, zaś taki sam wynik jak w roku ubiegłym uzyskany został z języka polskiego.

Egzamin z języka polskiego, sprawdzał umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością dobierania modelu matematycznego do sytuacji praktycznej – analizowania prostego doświadczenia losowego oraz obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia losowego określonego w tym doświadczeniu.

Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów w 2020 i 2021 roku w gminie Piaseczno

rok j. polski matematyka j. angielski
liczba zdających średni wynik
w %
liczba zdających średni wynik
w %
liczba zdających średni wynik
w %
2020 955 65,88 956 57,61 966 69,86
2021 1046 66,27 1046 60,07 1056 80,84

 

SZKOŁY Średni wynik %
Rok 2020 Rok 2021
Język polski Matematyka Język angielski Język polski Matematyka Język angielski
 Gmina 66 58 70 66 60 81
 Powiat 67 57 69 65 58 79
 Województwo 62 51 59 64 52 71
 Kraj 59 46 54 60 47 66