Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza

879

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości
powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu
na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.