Polkolor. na zdjęciu budynki magazynowo-produkcyjne z lotu ptaka.
foto Piotr Michalski

Informujemy, że firma Przedsiębiorstwo CAMA Sp. z o.o. na zlecenie firmy Tree Capital Sp. z o.o. będzie wykonywać roboty wyburzeniowe przy użyciu materiałów wybuchowych związane z powaleniem komina oraz silosów w ramach prac rozbiórkowych realizowanych na terenie TDP Park w Piasecznie przy ul. Okulickiego 7/9 w Piasecznie.

Prace strzałowe będą prowadzone w dniach od 27.06.2023 do 30.06.2023 r. Termin rezerwowy od 03.07.2023 do 05.07.2023 r.

Na drogach dojazdowych zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze i informacyjne z objaśnieniem sygnałów ostrzegawczych.

Bezpośrednio przed strzelaniem strefa zagrożenia będzie zabezpieczona posterunkami ochronnymi. Fakt rozpoczęcia i zakończenia robót będzie sygnalizowany przy pomocy syreny na zasadach stosowanych przy robotach strzałowych w górnictwie.