Konsultacje na targowisku dotyczące okolic dworca PKP w Piasecznie
foto JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski S.C.

Od 14 czerwca 2022 roku trwa prezentacja koncepcji urbanistycznej dla części Piaseczna położonej wokół dworca PKP i dyskusja nad nią. Prezentacja ma kilka elementów i zakłada m.in. spotkania z mieszkańcami w przestrzeni miasta. Projektanci z pracowni JAZ+Architekci wraz z urzędnikami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno prezentowali założenia koncepcji urbanistycznej na targowisku miejskim, przy wejściu do szkoły i przedszkola w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym oraz dwukrotnie na terenie stacji kolejowej.

Wielka makieta urbanistyczna obszaru, zawierająca zarówno istniejące obiekty, jak i planowane, możliwe do zrealizowania budynki, z podziałem na funkcje usługowe i mieszkaniowe, bardzo skutecznie przyciągała Piasecznian. W przedstawieniu pomysłów na rozwój miasta w rejonie dworca pomagały również duże plansze zawierające m.in. wizualizacje różnych części obszaru z lotu ptaka oraz z perspektywy przechodnia.

Kilkaset osób, które skorzystało z tej formy spotkania z projektantami, przedstawiało wiele wyzwań, z jakimi muszą się zmagać, korzystając z tej części miasta i z zainteresowaniem słuchało propozycji rozwiązań. Na spotkaniu na targu najwięcej zainteresowania wzbudzała wizja budynku, w którym mógłby się odbywać handel niezależnie od warunków atmosferycznych. Na dyżurach na stacji kolejowej przeważały zagadnienia komunikacyjne związane z parkingami typu „Parkuj i Jedź” oraz z planowaną aleją usytuowaną po zachodniej stronie linii kolejowej.

Podsumowaniem tego etapu prac nad wizją urbanistyczną rejonu stacji kolejowej było spotkanie w Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 5, które odbyło się w czwartek 23 czerwca. Projektanci przedstawili koncepcję przestrzenną, wraz z uwarunkowaniami i wnioskami z wcześniejszego etapu prac i spotkań warsztatowych. Jednym z głównych założeń koncepcji było wykreowanie przyjaznej przestrzeni miejskiej w najbliższym sąsiedztwie dworca oraz stworzenie połączeń pieszo-rowerowych przez tereny kolejowe, łączących centrum miasta z osiedlem „Orężna”. Ważnymi zagadnieniami były również znalezienie miejsc na realizację parkingów typu „Parkuj i Jedź”, ukształtowanie wygodnego autobusowo-kolejowego węzła przesiadkowego i ustalenie najlepszego przebiegu dla planowanej drogi po zachodniej stronie torów – ul. Władysława Reymonta. Plan miejscowy, który powstanie na podstawie tej koncepcji, ma zapobiec nieskoordynowanym działaniom inwestycyjnym, aby stworzyć obszar lepszy dla mieszkańców, stanowiący pełny życia fragment miasta. Na spotkanie przyszło ponad trzydzieści osób, które z zaangażowaniem dyskutowały o przyszłości tej części Piaseczna nawet po oficjalnym zakończeniu spotkania, do późnych godzin wieczornych.

Do 8 lipca 2022 roku makietę i materiały prezentujące koncepcję można jeszcze oglądać w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Na prośbę mieszkańca będzie też możliwość rozmowy o jej założeniach z pracownikami urzędu.

Kolejnym etapem będzie analiza zebranych uwag oraz spostrzeżeń i na ich podstawie sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zapraszamy po więcej informacji na stronę: planokolicdworca.piaseczno.eu

planokolicdworca.piaseczno.eu