Pogotowia techniczne

3318
Pogotowia techniczne w Gminie Piaseczno
Pogotowia techniczne w Gminie Piaseczno
Pogotowie gazowe

tel.: 992

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział w Warszawie, Rejon Dystrybucji Gazu w Piasecznie
ul. Stołeczna 4, 05-500 Piaseczno,
tel.: 22 667 39 59; fax 22 750 38 85

Pogotowie energetyczne

Rejonowa Dyspozycja Ruchu w RE-2 Jeziorna
tel.: 22 701 32 20; 22 701 32 22, fax. 22 701 33 06

PGE Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A.

ul. Piaseczyńska 52, 05-520 Konstancin – Jeziorna www.zewt.com.pl
PGE Dystrybucja SA informuje, że od 1 lutego 2014 r. odstępuje od umieszczania informacji o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej w formie ogłoszeń umieszczanych w rejonie wyłączeń. Informacje te będą dostępne na stronie internetowej www.warszawa.pgedystrybucja.pl. Zapraszamy również do zapisania się do newstettera.

Latarnie uliczne

Konserwacją oświetlenia ulicznego zajmuje się ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska. Usterki można zgłaszać konserwatorowi pod nr. telefonu 535 481 335 lub pisząc na adres e-mail: eles-bud@wp.pl. W godzinach pracy Urzędu można usterkę zgłosić do Referatu Innowacji Miejskich na numer telefonu 22 726 80 49 lub na adres e-mail: energia@piaseczno.eu

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel. 0 603 309 399 – czynny całą dobę

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Siedziba Spółki
ul. Żeromskiego 39
05-500 Piaseczno
tel./fax.: 22 750 23 20
kontakt@pwikpiaseczno.pl
www.pwikpiaseczno.pl

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Sp. z o.o

ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno
tel. 22 750 02 15; fax. 22 750 67 63
www.pc-u.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sita Piaseczno Sp. z o.o.

ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno
tel. 22 737 17 70; fax 22 737 18 80
www.sitapiaseczno.pl