Pomoc lekarska

8522
Telefony związane z pomocą lekarską
Telefony związane z pomocą lekarską
Pogotowie Ratunkowe

obsługiwane przez firmę FALCK
tel.: 22 535 91 93, tel. alarmowy 999, 112
Od 1 kwietnia teren powiatu piaseczyńskiego będzie obsługiwał, wybrany przez NFZ, operator państwowy: Wojewódzka Stacja Pogotowia i Transportu MEDITRANS, z siedzibą w Warszawie.

Nocna Pomoc Lekarska

Szpital św. Anny w Piasecznie, ul. Mickiewicza 39
Pomoc świadczona jest dla wszystkich mieszkańców
powiatu piaseczyńskiego w godz. 18.00 – 8.00 w dni robocze oraz w soboty i święta całodobowo, tel. 22 536 97 76

Mazowieckim Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie-Jeziornie, ul. Długa 40/42,
tel. 888 29 20 (21). Pomoc świadczona jest w godz. 18.00 – 8.00 w dni robocze oraz w soboty i święta całodobowo, tel. 22 888 29 20, 22 888 29 21

Szpital w Piasecznie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital św. Anny w Piasecznie – administrowany przez EMC Instytut Medyczny SA
ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno
www.piaseczno.emc-sa.pl
Informacja i Rejestracja Szpitala (całodobowo), tel. 22 73 54 100
Informacja i Rejestracja Przychodni (między 7.00 a 21.00), tel. 22 73 54 101

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego – Przychodnia Rejonowa nr 1

ul. Fabryczna 1, tel.: 22 756 21 11, 22 756 73 73
www.zozpiaseczno.pl

GOŁKÓW

Przychodnia Rejonowa nr 2 w Gołkowie
ul. Skrzetuskiego 17, 05-502 Piaseczno

Rejestracja: 22 7562463

GŁOSKÓW
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Głoskowie
ul. Górna 20, 05-503 Głosków

Rejestracja: 22 757 81 83

ZALESIE GÓRNE
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zalesiu Górnym
ul. Złotej Jesieni 1, 05-540 Zalesie Górne

Rejestracja: 22 756 52 45

ZŁOTOKŁOS
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Złotokłosie
ul. Runowska 31, 05-504 Złotokłos

Rejestracja: 22 726 92 18

APTEKI

Dyżur całodobowy pełni Apteka Juventa przy ul. Kościuszki 33 w Piasecznie.
Rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu 2018– zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Piaseczyńskiego z 12 kwietnia 2018 r.