Pomysł na ciekawe spędzenie czasu? Quest po Piasecznie!

6749
Quest po Piasecznie
Questy o dziedzictwie Piaseczna

Weź ulotkę questową, spaceruj ulicami Piaseczna i poznaj nasze lokalne dziedzictwo. Dwa tematy: “Różne wyznania jedno Piaseczno” oraz “Jak to drzewiej bywało…, czyli piekarnie i cukiernie Piaseczna”.

Questy to prace konkursowe uczniów piaseczyńskich szkół, które otrzymały szczególne wyróżnienie – nagrodę specjalną w konkursie “Piaseczyński Questing”. Organizatorem konkursu było Centrum Kultury w Piasecznie, Biuro Promocji i Kultury Gminy Piaseczno oraz Stowarzyszenie CDN. Poznaj Piaseczno oczami młodzieży!

Projekt “Piaseczyński Questing”

Centrum Kultury w Piasecznie w grudniu 2018 r. przy współpracy z Biurem Promocji i Kultury Gminy Piaseczno oraz Stowarzyszeniem CDN rozpoczęło realizację projektu “Piaseczyński Questing”. Jego celem było zainteresowanie młodzieży lokalnym dziedzictwem i miejscową historią, inspirowanie do kreatywnego wykorzystywania wiedzy historycznej i popularyzowania historii i tradycji lokalnej w nieszablonowy sposób.

W ramach projektu ogłoszony został konkurs “Piaseczyński Questing”, przeprowadzone zostały warsztaty wzmacniające kompetencje uczniów do przygotowania pracy konkursowej – ulotki questowej prezentującej dziedzictwo kulturowe gminy Piaseczno, a także wraz z wyróżnionymi zespołami przeprowadzona zostały działania redaktorsko-korektorskie przygotowujące prace konkursowe do druku.

Quest to zabawa terenowa polegającą na podążaniu do wyznaczonego celu, według przygotowanego opisu z różnymi wskazówkami i zadaniami. Konkurs na quest związany z historią i tradycjami miasta – postaciami, zabytkami, wydarzeniami i nieistniejącymi już dziś obiektami – dziedzictwem Piaseczna w ciekawy i nieszablonowy sposób przybliżać miał dzieje miasta.

Realizacja projektu dała możliwość działania mieszkańców (młodzieży) dla mieszkańców. Z  końcowego efektu – ulotek questowych – bez ograniczeń, w dowolnym czasie, w ogólnodostępnej przestrzeni miasta skorzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy, nasi sąsiedzi, a także odwiedzający Piaseczno turyści. To atrakcyjna i aktywna formę poznawania kulturowego dziedzictwa Piaseczna.

Nagrodą specjalną w konkursie było wydanie najlepszych prac drukiem w formie ogólnodostępnych ulotek questowych oraz udostępnienie ich na stronach internetowych partnerów projektu – Centrum Kultury, Gminy Piaseczno oraz Stowarzyszenia C.D.N.

Do konkursu zgłosiły się 24 zespoły – 89 uczniów z piaseczyńskich szkół. Opiekunami merytorycznymi zespołów konkursowych było 9 nauczycieli. Wszyscy uczestnicy konkursu wzięli udział w warsztatach zwiększających ich kompetencje w zakresie przygotowania merytorycznego i technicznego prac konkursowych. Spośród zgłoszonych do konkursu zespołów 19 złożyło prace konkursowe.

Piaseczyński QuestingLaureaci konkursu:

I miejsce
„Jak to drzewiej bywało…piekarnie i cukiernie”
Zespół: Wiktoria Lubik, Lidia Frankowska Współpraca: Magdalena Stallinga
Opiekun: Katarzyna Samojedny
Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Chylicach

II miejsce
”Różne wyznania jedno Piaseczno”
Zespół: Alicja Huczek, Katarzyna Duda, Klaudia Łojewska, Mateusz Kazanowski, Mateusz Kujawski
Opiekun: Izabela Kłagisz
IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie

III miejsce
„Architektura Piaseczna”
Zespół: Anna Konopka, Emilia Malecka, Magdalena Piesio, Alicja Skorupa
Opiekun: Krystyna Jesionek
Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Chylicach

„Gdzie pobożny Żyd wędrować przywykł…”
Zespół: Katarzyna Kosewska, Patrycja Mergner, Klaudia Lewandowska, Aleksandra Dobrzyńska, Małgorzata Lewandowska
Opiekun: Dariusz Wasilewski
IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie

Wyróżnienia:

„Wiedza o kulturze… czyli dawne życie towarzyskie mieszkańców Piaseczna”
Zespół: Julia Zduńczyk, Barbara Walczak, Nikola Molendowska
Opiekun: Izabela Kłagisz
IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie

„Na tropie Zośki”
Zespół: Marta Maleszyk, Martyna Iwańczuk, Bartłomiej Laskus, Julian Walendziak, Łukasz Przybylski
Opiekunowie: Renata Gołębska, Katarzyna Rosłon
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie

„Zabytkowy spacer”
Zespół: Zofia Jaworska, Sonia Maciejewska, Wiliam Oldenborg
Opiekun: Katarzyna Samojedny
Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Chylicach

NAGRODA SPECJALNA

Prace wytypowane do przygotowania ogólnodostępnych questów przybliżających dziedzictwo kulturowe Piaseczna i okolic.

„Jak to drzewiej bywało… piekarnie i cukiernie”
Zespół: Wiktoria Lubik, Lidia Frankowska Współpraca: Magdalena Stallinga. Opiekun: Katarzyna Samojedny. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Chylicach.

”Różne wyznania jedno Piaseczno”
Zespół: Alicja Huczek, Katarzyna Duda, Klaudia Łojewska, Mateusz Kazanowski, Mateusz Kujawski. Opiekun: Izabela Kłagisz. IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy! Nauczycielom dziękujemy za opiekę merytoryczna nad przygotowaniem prac konkursowych.

Prace konkursowe uhonorowane nagrodą specjalną dostępne są:
– w formie wydrukowanych ulotek w Domu Kultury (ul. Kościuszki 49), Przystanku Kultura (pl. Piłsudskiego 9), Biurze Promocji i Kultury (ul. Sierakowskiego 11)
– do pobrania w formie pliku pdf na stronach partnerów projektu: www.kulturalni.pl oraz www.piaseczno.eu, a także na łamach: issuu.com/centrumkulturywpiasecznie

Pliki do pobrania:
Quest 1: Jak to drzewiej bywało…piekarnie i cukiernie (.pdf)
Quest 2: Różne wyznania jedno Piaseczno (.pdf)