Poniatówka czeka na nowego wykonawcę. na zdjęciu wschodnia elewacja dworku Poniatówka.
foto: Joanna Ferlian-Tchórzewska

Wykonawca, który wygrał przetarg na modernizację zabytkowego budynku Poniatówki nie podpisał umowy na realizację inwestycji. W tej sytuacji Gmina Piaseczno musi wyłonić nowego wykonawcę.

W dniu 15 września został rozstrzygnięty przetarg na modernizację zabytkowego dworku w Parku Miejskim w Piasecznie. Niestety finalnie nie doszło do podpisania umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą. Nie był on w stanie złożyć niezbędnych do podpisania umowy dokumentów gwarancyjnych. W tej sytuacji Gmina wysłała zapytanie do drugiego wykonawcy, który złożył ofertę w tym postępowaniu. W poniedziałek 25 października wyraził on gotowość przystąpienia do realizacji zadania. Wobec tego urzędnicy przystąpili do procedury sprawdzania złożonej przez niego dokumentacji. Jeśli dokumenty nie będą budzić wątpliwości, są szanse na podpisanie umowy na realizację tej bardzo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji.

Oczywiście wiąże się to z przesunięciem terminu realizacji prac budowlanych. Jeśli jednak konieczne byłoby rozpoczęcie procedury przetargowej od nowa, należałoby się liczyć z opóźnieniem o co najmniej 2-3 kolejne miesiące. Rada Miejska podczas ostatniej sesji przesunęła środki na realizację tego zadania, wydłużając okres realizacji do 2024 roku. W Wieloletniej Prognozie Finansowej łącznie na modernizację Poniatówki przeznaczono blisko 6,3 mln złotych.

Dworek odzyska dawną świetność

W pierwszej kolejności konieczne było wykonanie badań konserwatorskich. W oparciu o ich wyniki Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków dał Gminie wytyczne do rewitalizacji. Nakazał w maksymalnym stopniu zachować istniejące elementy budynku i odtworzyć te, które uległy całkowitemu zniszczeniu, ale są widoczne np. na zachowanych fotografiach. W uzgodnieniu z MWKZ powstał projekt remontu i renowacji Poniatówki.

– Rewitalizacja zostanie podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmie prace budowlane, w tym również te, które mają zabezpieczać budynek i przywrócić jego dawny wygląd. W dalszej kolejności zajmiemy się renowacją niezwykle cennych polichromii, które zostały odkryte na ścianach budynku podczas prac badawczych – mówi Burmistrz Daniel Putkiewicz. – Drewniane czy metalowe detale, np. balustrady schodów czy zdobienia ganku, zostaną zdemontowane i przekazane do renowacji specjalistycznym pracowniom.

Kawiarnia i nowoczesne muzeum

Zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowania budynku Poniatówki, miałaby się ona stać siedzibą filii Muzeum Piaseczna. Jeden z pokoi na parterze budynku zostanie przekształcony w kawiarnię, która pomieści około 15 gości. Na zewnątrz powstanie taras, który w sezonie będzie mógł pełnić rolę kawiarnianego ogródka.

Powiązane tematycznie: Poniatówka stanie się wizytówką Piaseczna.