Poprawa bezpieczeństwa wokół szkół na terenie gminy Piaseczno

2372

W ramach programu pn.: “Poprawa bezpieczeństwa wokół szkół” stopniowo dążymy do kompleksowej poprawy bezpieczeństwa na ulicach i chodnikach zlokalizowanych wokół szkół publicznych na terenie gminy Piaseczno.

Pierwszą szkołą, która została objęta wspomnianym programem była szkoła w Józefosławiu, gdzie w ramach przebudowy ul. Spacerowej wybudowano asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy, wyznaczono szereg miejsc postojowych typu Kiss & Ride – postój do 2 min (dopuszczony postój na zatrzymanie się, wysadzenie dziecka i odjechanie). W ramach programu poprawiono również komunikację na parkingu przy ul. Kameralnej.

Okolice szkoły w Zalesiu Górnym

Kolejną szkołą, dla której poprawiamy bezpieczeństwo jest szkoła w Zalesiu Górnym. W ramach inżynierii ruchu, po przeprowadzeniu przez Radę Rodziców konsultacji wśród rodziców uczniów i przygotowaniu stosownego projektu stałej organizacji ruchu.
Wprowadzając zmianę układu drogowego z dwu na jedno kierunkowy, udało się wyznaczyć szereg miejsc postojowych, co uporządkuje chaotyczne do tej pory parkowanie w rejonie zalesiańskiej szkoły i kościoła.

Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w postaci słupków wygrodzeniowych zabezpiecza ciąg pieszy od ul. Wisłockiego w kierunku szkoły, natomiast elementy BRD w postaci wysp z półfabrykatów zabezpieczają przed parkowaniem jedno z przejść dla pieszych, dzięki czemu kierowca będzie mógł zobaczyć pieszego dużo wcześniej niż dotychczas. Drugie przejście zostało również zabezpieczone poprzez zastosowanie powierzchni wyłączonej z ruchu oraz wkomponowanie specjalnego oznakowania w barwie czerwonej, przeznaczonego dla rowerowych uczestników ruchu.

Ulica Sarenki i Białej Brzozy

W ramach wprowadzanej organizacji ruchu ulica Sarenki (odcinek od Lisich Jarów do Leśnych Boginek) zyskała układ jednokierunkowy z dopuszczonym kontraruchem rowerowym oraz dodatkowe miejsca postojowe pod szkołą. Ponadto, w ramach programu poprawa bezpieczeństwa wokół szkół zmieniony został układ drogowy również na ul. Wisłockiego, która podobnie jak Sarenki stała się jednokierunkowa i zyskała równoległe miejsca postojowe z kontraruchem rowerowym. Na dotychczas jednokierunkową ulicę Białej Brzozy okalającą szkołę od jej północnej strony, również wprowadzono kontraruch rowerowy od strony Wiekowej Sosny. Ponadto ulica zyskała nowe oznakowanie poziome.

Należy zdawać sobie sprawę, że nie zawsze można poprawić bezpieczeństwo poprzez samo wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu, tak jak to miało miejsce w Zalesiu Górnym. Część tematów wymaga przebudowy układu drogowego, w postaci choćby nawet krawężników, a tutaj wchodzimy już w proces inwestycyjny.

Wkrótce kolejne szkoły

Jesteśmy w trakcie opracowania projektów budowlanych na przebudowę otoczenia szkół w Głoskowie i Złotokłosie oraz SP2 przy alei Kasztanów w Zalesiu Dolnym, na podstawie opracowanych i konsultowanych z dyrekcjami szkół i rodzicami koncepcji. Dla SP1 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie pracujemy nad koncepcją poprawy bezpieczeństwa i organizacją ruchu, którą wkrótce zaprezentujemy dyrekcji szkoły i rodzicom.

Analizy z drona

Analizując sytuację przy szkole, oprócz zbierania uwag i opinii, na podstawie nagrań z dronów obserwujemy zachowanie rodziców i dzieci – tych którzy poruszają się pieszo, rowerem czy korzystają z samochodu lub autobusu. Wprowadzane zmiany mają na celu nie tylko ułatwienie bezpiecznego dotarcia do szkoły, ale również wyeliminowanie niezgodnego z przepisami zachowania się uczestników ruchu drogowego.

Informacje powiązane tematycznie:
Zmiana organizacji ruchu w okolicy Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym
Kiss & Ride w Józefosławiu