Powiadomienie o płatnościach

268

Przypominamy, że jest możliwość otrzymywania przypomnień o zbliżającym się terminie zapłaty zobowiązań lub o powstałych zaległościach z tytułu należności cywilnoprawnych, podatków, opłaty za gospodarowanie odpadami i innych należności publicznoprawnych.
Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o wysokości Państwa zobowiązaniach w stosunku do Gminy Piaseczno, terminie lub upływie ich zapłaty za pośrednictwem krótkiej wiadomości tekstowej (sms) na nr telefonu, e-mailem na adres poczty elektronicznej uprzejmie prosimy o wypełnienie druku oświadczenia (oświadczenie dot SMS i maili).
Podpisane oświadczenie proszę przesłać na adres:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
lub
za pośrednictwem ePuap
lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno znajdującej się pod wyżej wskazanym adresem lub na ul. Świętojańskiej 5A

Źródło: Gospodarka Odpadami : Powiadomienie o płatnościach