Powstaje Dom Dziennego Pobytu Seniora w Piasecznie

4362
Ilustracja z placem budowy. Powstaje Dom Dziennego Pobytu Seniora w Piasecznie.
foto: Łukasz Wyleziński

Trwają prace nad budową domu dziennego pobytu dla seniorów. Projekt zakłada zakończenie inwestycji na początku 2022 r. W senioralnym obiekcie swoje miejsce znajdą filia biblioteki, klub seniora oraz siedziba dla pozarządowych organizacji senioralnych.

Obiekt powstaje na miejscu dawnego przedszkola przy ul. Szkolnej 18. Przedszkole w 2019 roku przeniosło się do obiektu Centrum Edukacyjno-Multimedialnego. Stary kontenerowy budynek nie nadawał się do adaptacji, a koszty jego modernizacji były nieopłacalne, dlatego został zburzony i powstaje tu, kosztem 10,5 mln zł, nowoczesny wielofunkcyjny obiekt.

– Na brak tego typu placówki od lat zwracało uwagę wiele organizacji senioralnych oraz Piaseczyńska Rada Seniorów, która w trzech priorytetach swojego działania uchwalonych na początku swojej kadencji wskazała na potrzebę tworzenia miejsc przyjaznych seniorom – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I zastępca burmistrza.

Miejsce przy ul. Szkolnej wydaje się idealne ze względu na bliskość osiedli zamieszkiwanych w dużej mierze przez osoby starsze. Zanim jednak doszło do rozpoczęcia budowy,
w 2018 r. powstał program funkcjonalno-użytkowy poddany konsultacjom. Następnie Rada Miejska przystąpiła do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki, który zmieniony został w 2019 r.

Nowy obiekt zasadniczo będzie pełnił funkcję domu dziennego pobytu – placówki wsparcia dziennego dla seniorów – a także będzie siedzibą dla piaseczyńskich organizacji senioralnych, które zostaną przeniesione z podpiwniczonego lokalu przy ul. Szkolnej 6. W budynku zostanie też uruchomiona filia biblioteki publicznej sprofilowana na potrzeby seniorów, a w godzinach popołudniowych będzie funkcjonował klub seniora. Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu to ponad 2,1 tys. mkw. Zarówno sam budynek, jak i działka o powierzchni 6 tys. mkw. będą wykorzystywane w celu realizacji potrzeb aktywnych i samodzielnych seniorów.

W wyniku dwukrotnie ogłaszanego przetargu wyłoniono do realizacji firmę Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o. z Warszawy, która realizowała tak trudne zadanie jak dokończenie budowy ratusza w Konstancinie-Jeziornej. Oprócz ceny brano także pod uwagę okres gwarancji na wykonany budynek.

– Struktura wiekowa społeczeństwa cały czas w Polsce się zmienia, osób starszych procentowo wciąż przybywa, także w naszym mieście. Naszą ambicją jest, aby Piaseczno było miejscem atrakcyjnym i wygodnym także dla osób, które nie są już aktywne zawodowo – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz.

W dwukondygnacyjnym obiekcie znajdzie się szereg pomieszczeń wykorzystywanych przy pracy dziennej z seniorami, pokój zabiegowy, gabinet odnowy biologicznej oraz gabinety terapii indywidualnej. Obiekt będzie zawierać również salę otwartą na ogród, pełniącą funkcję jadalni, a w razie potrzeby również sali widowiskowej.

Jednym z ważnych aspektów aktywności seniorów są organizacje senioralne, dlatego po przeprowadzonych z nimi konsultacjach zaplanowano pokoje do pracy oraz salki konferencyjne. Swoje miejsce w obiekcie znajdzie również filia Biblioteki Publicznej w Piasecznie, która otrzyma prestiżową lokalizację – w samym sercu najstarszego osiedla w centrum Piaseczna – i dogodne warunki do pracy z seniorami. Na przyległym terenie rekreacyjnym zostanie utworzony park seniora – ławostoły wraz z zadaszeniem, liczne nasadzenia zieleni, urządzenia do samodzielnej aktywności fizycznej, ławki. Po godzinach pracy domu dziennego pobytu obiekt wraz z przyległym terenem będzie pełnić rolę lokalnego centrum integracji dla mieszkańców. Frontowa cześć budynku zostanie pozbawiona ogrodzenia i będzie wysunięta do ul. Szkolnej w stosunku do obecnego budynku przedszkola. Cały obiekt przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ilustracja. Dom Seniora, który powstanie przy skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z aleją Róż - wizualizacja 1
Dom Seniora, który powstanie przy skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z aleją Róż – wizualizacja

Informacja powiązana tematycznie:
– podpisanie umowy na projektowanie i wybudowanie dziennego domu pobytu seniora