Powstanie Leśna Grupa Robocza – Lasy Piaseczno

1244
Leśna Grupa Robocza. Na zdjęciu leśniczy i burmistrz podają sobie rękę, trzymają teczki z dokumentami.
foto Anna Grzejszczyk

Przedstawiciele Nadleśnictwa Chojnów, Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, radni oraz mieszkańcy wspólnie utworzą Leśną Grupę Roboczą – Lasy Piaseczno, której celem jest wypracowanie konsensusu w sprawie gospodarki leśnej na terenie naszej gminy.

W 2021 r. pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno powstała nieformalna Grupa Robocza Lasy, która w założeniu miała być przestrzenią do współpracy, dyskusji i szukania konsensusu w temacie gospodarki leśnej prowadzonej na terenie naszej gminy pomiędzy Nadleśnictwem Chojnów a mieszkańcami. Problemy, które na poziomie naszego samorządu dostrzegliśmy już 2 lata temu, są problemami, które pojawiają się w całej Polsce. Dlatego Generalny Dyrektor Lasów Państwowych wydał Zarządzenie nr 58 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych”. Wynika z nich, że w gospodarce leśnej należy uwzględniać potrzeby społeczne związane z obszarami leśnymi, które pełnią istotną funkcję społeczną, w tym rekreacyjną. Treść zarządzenia jest dostępna na stronie: www.gov.pl/web/dglp/zarzadzenia-i-decyzje.

W związku z powyższym, z inicjatywy Nadleśnictwa Chojnów, w dniu 29 maja 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno burmistrz Daniel Putkiewicz oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów Sławomir Mydłowski podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Leśnej Grupy Roboczej – Lasy Piaseczno. Z uwagi na konieczność stworzenia optymalnych warunków do prowadzenia dialogu, liczba uczestników spotkań będzie wynosić od 15 do 21 osób. W skład Grupy wejdzie: sześciu pracowników Nadleśnictwa Chojnów, dziesięciu mieszkańców, dwóch radnych oraz trzech pracowników Urzędu.

Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie niektórych z Państwa w sprawy tematyki leśnej, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza do udziału w pracach Grupy, w szczególności osoby aktywne do tej pory w dialogu z Nadleśnictwem Chojnów. Mile widziane są także  osoby mające wiedzę z zakresu ochrony przyrody, czy też z zakresu gospodarki leśnej, w tym reprezentujące formalne i nieformalne organizacje, dotychczas zaangażowane w tematykę ochrony środowiska.

– Informujemy, że w wyborze członków Grupy kierować będziemy się dążeniem do zapewnienia jak największej reprezentatywności składu Grupy, a także wykazanym doświadczeniem i motywacją. Zależy nam na osobach, które chcą pracować dla dobra ogółu, czyli nie tylko w sprawie lasu najbliższego swojego miejsca zamieszkania, lecz na terenie całej gminy Piaseczno – mówi Sylwia Kalinowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej.

Przewidywana częstotliwość spotkań – raz w miesiącu w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00. Zgłoszenia mieszkańców zainteresowanych udziałem w Leśnej Grupie Roboczej – Lasy Piaseczno, zawierające imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i informację o posiadanych kompetencjach i motywacji (bardzo krótko) lub ewentualnej przynależności do organizacji NGO, prosimy przesyłać na adres Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno: osr@piaseczno.eu z dopiskiem „GRUPA LEŚNA” w terminie do 23.06.2023 r.