Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 r. trwa proces składania deklaracji (CEEB –  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel/zarządca budynku był obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza.

Otrzymane dane trafiają do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Program realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego a wykonywany przez Gminę.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

30 czerwca 2022 r. upłynął ustawowy termin składania deklaracji do bazy CEEB. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu właściciel/zarządca budynku nie dotrzymał ww. terminu może złożyć deklarację również po terminie bez ryzyka automatycznego nałożenia kary.

W związku z tym, prosimy mieszkańców o niezwłoczne zrealizowanie przewidzianego prawem obowiązku – zasady składania deklaracji nie uległy zmianie – można to zrobić w formie elektronicznej www.gunb.gov.pl lub papierowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. (Dz.U. z 2022 r. poz. 438)Kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27h ust. 1, podlega karze grzywny.

Plakat Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - nowy obowiązek składania deklaracji przez mieszkańców
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Dotacje

  • Jednocześnie zachęcamy do „likwidacji kopciucha” – skorzystania z dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Piaseczno – likwidacja pieca węglowego stanowiącego jedyne czynne źródło ogrzewania budynku na piec gazowy, olejowy, gazowo-olejowy, urządzenia elektryczne.

Informacje i wniosek do pobrania znajdują się na stronie internetowej: bip.piaseczno.eu

Informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno – kontakt na stronie BIP UMiG: bip.piaseczno.eu.

  • Odnośnie możliwości uzyskania dofinansowania do inwestycji polegających na wymianie źródła ciepła lub poprawiających efektywność energetyczną z programów takich jak: “Czyste Powietrze”, “Mój Prąd”, “Moje ciepło” można dowiedzieć się w punkcie edukacyjno-konsultacyjnym „Piaseczno dla klimatu”

– stacjonarnie – w poniedziałki: w godzinach 10.00-16.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej 5A.

– zdalnie – we wtorki w godzinach 10.00-16.00.

Punkt jest czynny według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej: bip.piaseczno.eu

Informacji udziela Pani Anita Jastrzębska
nr tel. 531-586-623
e-mail: a.jastrzebska@fundacjaczystepowietrze.pl

Informacje powiązane tematycznie:
Podsumowanie wprowadzonych deklaracji źródeł ogrzewania CEEB
Ważne informacje o deklaracjach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – nowy obowiązek składania deklaracji przez mieszkańców
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 roku.