Procesy archiwotwórcze akt miejskich na Mazowszu na przykładzie Piaseczna w latach 1815 – 1950

5973
Procesy archiwotwórcze akt miejskich na Mazowszu na przykładzie Piaseczna w latach 1815 - 1950
Procesy archiwotwórcze akt miejskich na Mazowszu na przykładzie Piaseczna w latach 1815 - 1950

“Procesy archiwotwórcze akt miejskich na Mazowszu na przykładzie Piaseczna w latach 1815 – 1950”, Włodzimierz Bagieński.

Przedmiotem publikacji jest ukazanie procesów związanych z genezą akt, obiegiem informacji pisanej i tworzeniem się archiwów w typowym miasteczku mazowieckim – do likwidacji samorządu miejskiego w Polsce w 1950 r. Reprezentatywne i przez swoją kompletność unikatowe źródła piaseczyńskie pozwalają na porównawcze odniesienia do całego Mazowsza.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,
Warszawa 1999, Wydawca: Wydawnictwo DiG.

Opublikowano: 20 stycznia 2016 r.