Przebudowa ul. Sękocińskiej w Piasecznie

1602

Kwota blisko 1 mln zł trafiła do Gminy Piaseczno za realizację przebudowy ul. Sękocińskiej w Piasecznie.
Gmina Piaseczno podpisała umowę z Województwem Mazowieckim i pozyskała dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa przebudowa ul. Sękocińskiej w Piasecznie na odcinku od ul. Mleczarskiej do łącznika pomiędzy ul. Sękocińską a ul. Syrenki”

Projekt realizowany był w latach 2007 – 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1. „Infrastruktura drogowa”. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie to 1 150 868,12zł. Uzyskana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych, wyniosła 978 237,90 zł,
W ramach projektu wykonana została kompleksowa przebudowa ul. Sękocińskiej w Piasecznie, która ma istotne znaczenie lokalne i regionalne. Celem projektu była poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej gminy Piaseczno. Inwestycja realizowana w ramach projektu objęła: przebudowę drogi gminnej na odcinku ok. 0,5 km, budowę chodników w ciągu drogi, modernizację przejścia dla pieszych i skrzyżowania, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Realizacja projektu „Kompleksowa przebudowa ul. Sękocińskiej w Piasecznie na odcinku od ul. Mleczarskiej do łącznika pomiędzy ul. Sękocińską a ul. Syrenki” wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zwiększył się również komfort jazdy.

pasek logotypu
pasek logotypu