Ilustracja. Rynek pracy - pomoc dla obywatelki Ukrainy. Punkt kontaktowy dla obywateli Ukrainy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie
Rynek pracy - pomoc dla obywatelki Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że w siedzibie przy ul. Czajewicza 2/4 został uruchomiony punkt kontaktowy dla:
PRACODAWCÓW – chcących zatrudnić obywateli Ukrainy, uzyskać niezbędne informacje związane z pobytem uchodźców z Ukrainy na terytorium naszego kraju,
OBYWATELI UKRAINY – szukających pracy, chcących uzyskać informacje dotyczące pobytu na terytorium Polski, ubezpieczenia.

Osoby zgłaszające się do punktu kontaktowego uzyskają niezbędne informacje dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy, podczas ich pobytu na terytorium Polski.

Informacje można uzyskać w PUNKCIE KONTAKTOWYM w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie, pokoje nr 4 i 5 (na parterze) lub telefonicznie pod numerami: 22 484 26 36, 22 484 26 37 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 – 15.00.


 

Prośba o składanie ofert zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie zwraca się do przedsiębiorców z prośbą o składanie ofert zatrudnienia.

Jeśli dysponujecie Państwo wolnymi miejscami pracy, prześlijcie ofertę do Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie. Oferty pracy można przesyłać na dwa sposoby:

Od kilku dni obywatele Ukrainy rejestrują się Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie, szukając pomocy  pozyskaniu zatrudnienia. Podejmując pracę chcą poczuć się niezależnie, jednocześnie nie nadwyrężając gościnności osób, które ich przyjęły. Podjęcie pracy to też szansa na nowe życie w Polsce.

Istnieje też możliwość bezpośredniego spotkania z kandydatami i przedstawienia ofert pracy.

W dniu 22.03.2022 r. o godz. 10.00 i 11.00 w urzędzie pracy odbędą się spotkania z osobami z Ukrainy, które już zarejestrowały się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

Obywatele Ukrainy korzystają ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. Każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności (poza powiadomieniem urzędu pracy za pomocą portalu www.praca.gov.pl w terminie do 14 dni od podpisania umowy o pracę z daną osobą, o fakcie jej zatrudnienia- warunek konieczny).

Osoba pochodzenia ukraińskiego może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i korzystać z usług rynku pracy, w szczególności z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  umożliwia  swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.

Jeśli w Państwa domach mieszkają osoby z Ukrainy, które nie zostały zarejestrowane, zapraszamy do kontaktu oraz  rejestracji w urzędzie pracy. Proces  ten ułatwi ich aktywizację zawodową oraz  spowoduje szybkie usamodzielnienie się.

Powiatowy Urząd Pracy w Piaseczn jest w stałym  kontakcie w wieloma instytucjami z terenu województwa mazowieckiego, w celu ułatwienie obywatelom Ukrainy podjęcia pracy.