Raport z pierwszej części konsultacji ws. nowego planu miejscowego dla okolic Dworca PKP w Piasecznie

W związku z przystąpieniem do procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w okolicach dworca PKP, Gmina Piaseczno zorganizowała w listopadzie 2022 roku pozaustawowe konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Raport umieszczony poniżej, opisuje przebieg pierwszego etapu w ramach szerszego procesu tworzenia planu. Celem wspólnej pracy, na tym etapie, było przygotowanie koncepcji rozwoju dla terenów w okolicy dworca PKP. W kolejnym kroku będziemy wspólnie pracować nad przedstawionym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic dworca PKP w Piasecznie.

Przedmiotem konsultacji był obszar sąsiadujący z terenami kolei w rejonie dworca PKP Piaseczno, pomiędzy ulicami Jana Pawła II na północy a Sienkiewicza na południu, oraz przyległy do tego terenu obszar ograniczony ulicami: Dworcową i Poniatowskiego od wschodu i Broniewskiego od zachodu. Podczas konsultacji chcieliśmy dowiedzieć się, w jaki sposób mieszkańcy obecnie korzystają z tego obszaru, a jak chcieliby korzystać w przyszłości i co zrobić, by ta okolica lepiej odpowiadała na potrzeby lokalnej społeczności. Wspólnie z projektantami, na podstawie zebranych informacji, pracowaliśmy nad wstępnymi pomysłami na zagospodarowanie i rozwój tych terenów.

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z raportem (pdf, 4.18 MB)

Piaseczno RAPORT Z CHARRETTE grudzień 2021