Ratusz

12525
Ratusz z poł. XIX wieku
Ratusz z poł. XIX wieku

Budynek ratusza jest usytuowany w północnej pierzei rynku. Wybudowany został według projektu Hilarego Szpilowskiego w 1823 r. w stylu klasycystycznym, z cegły, otynkowany. Budynek jest na planie kwadratu, piętrowy z czterokondygnacyjną wieżą, lekko wysuniętą z osi fasady. Fasada została rozczłonkowana trzema gzymsami kordonowymi, a okna przyziemia w półkoliście zamkniętych wnękach zwieńczono kluczami z maskami. Układ wnętrz jest dwutraktowy, z klatką schodową na osi. W 1948 r. umieszczono na wieży godło Piaseczna. W 1969 roku rzemiosło piaseczyńskie ufundowało z okazji 540. rocznicy nadania praw miejskich dla ratusza zegar wieżowy. Na ścianie frontowej znajdują się dwie tablice. Odsłonięta w 1990 r. tablica poświęcona marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz odsłonięta w 2004 r. tablica poświęcona W. Witosowi. Obecnie w ratuszu mieści się Urząd Stanu Cywilnego.

Zegar pod półksiężycem
Zegary na budynkach miejskich urzędów, będące swego rodzaju symbolem ładu, porządku i poszanowania czasu, wyrastają ostatnio jak grzyby po deszczu.

Nasz – ten umieszczony na wieżyczce dawnego Ratusza Miejskiego, pod znakiem półksiężyca, też nie jest zbytnio stary, ale ma swoją niezwykłą i dużo starszą, niż to wynika z czasu jego obecności wśród nas, historię – wartą przytoczenia. Jeszcze w 1929 roku rajcy miejscy Piaseczna podjęli uchwałę o konieczności zainstalowania zegara miejskiego na wieży Ratusza. W tamtym roku przypadała pięćsetna rocznica nadania praw miejskich (rok 1429) i najpewniej dla jej uczczenia podjęto wskazaną uchwałę. Niestety, mimo że w owych czasach zegar, wyznaczając rytm dnia wielu osób, był zdecydowanie bardziej potrzebny niż dziś, nie został wykonany. W kasie miejskiej pewnie się nie przelewało, a inne niezbędne potrzeby spowodowały, że uchwała nie została wykonana.
Podobnie było także w roku 1934, kiedy to w dniu 22 maja, na zebraniu Rady Miejskiej: „W wolnych wnioskach ławnik Kazubek wnosi, ażeby dla upamiętnienia kadencji obecnej Rady został ufundowany zegar na wieży magistrackiej. Uchwała N 44. Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła zalecić Zarządowi Miejskiemu zebrać oferty na dostawę ww. zegara, wynaleźć środki finansowe i wystąpić z wnioskiem gotowym do decyzji Rady”. Zapis ten znalazł się w zasobach archiwalnych, w zbiorze o umownej nazwie Akta miasta Piaseczna 1740–1950 w Archiwum Państwowym w Grodzisku Mazowieckim. Potrzeba potrzebą, uchwała uchwałą – a zegara jak nie było, tak nie było.

Piaseczyński zegar pierwszy
Dobry czas dla zegara nadszedł wreszcie w roku 1969, kiedy to przypadała 540. rocznica nadania praw miejskich Piaseczna i umowne sześć wieków jego istnienia. Zegar się pojawił! Jego fundatorami byli lokalni rzemieślnicy skupieni w Powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych, którzy w dniu 19 lipca 1969 roku o godzinie 12.00 uroczyście przekazali dar swojemu miastu. Na tę okoliczność podpisano oczywiście, stosowny – specjalnie sporządzony – ozdobny dokument. Tarczę zegara zaprojektowała Danuta Jagielska – znana i ceniona pani plastyk z Zalesia Dolnego, a instalacji mechanizmu na wieży dokonał zegarmistrz piaseczyński Ryszard Radziwonowicz.

Pełen tekst znajduje się na portalu “Katalog Zegarów Wieżowych w Polsce” – www.katalogzegary.pl/piaseczno-zegar-pod-polksiezycem.html

Zegar pod półksiężycem
Zegar pod półksiężycem

dane GPS: 52.074975, 21.027102