Lokalizacja zabytków na terenie Gminy Piaseczno – mapa z informacjami o zabytkach

4177

Zabytki w Gmina Piaseczno oznaczono na internetowej mapie w Systemie Informacji Przestrzennej. Dane o zabytkach są opisane w formie Kart Zabytku Nieruchomego wraz z podaniem adresu. Informacje te wyświetlają się automatycznie po uruchomieniu mapy i są aktualizowane zgodnie z obowiązującym w Gminie Piaseczno Zarządzeniem dotyczącym Gminnej Ewidencji Zabytków. Jednocześnie posiadają odnośniki do informacji o formie dofinansowania.

mapa zabytków