Szkoła Plater-Zyberkówny

11776
Szkoła Plater-Zyberkówny
Szkoła Plater-Zyberkówny

Neoklasycystyczny budynek w południowej części parku miejskiego to gmach Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach. Szkoła rozpoczęła swą działalność w 1891 r. Początkowo mieściła się w starych zabudowaniach folwarcznych. W 1899 r. położono kamień węgielny pod nowy gmach szkoły, poświęcony przez ks. proboszcza Feliksa Matulewicza. Przeniesienie odbyło się w 1902 r. Część budynku przeznaczono na kaplicę, która jest czynna od momentu budowy. Wyposażenie kaplicy pochodzi z końca XIX w. Na uwagę zasługuje obraz Pawła Szyndlera Matki Boskiej Częstochowskiej – Pani Chyliczkowskiej cudami słynący. Na ścianie bocznej kaplicy w niszy, umieszczono figurę św. Jozefata Kuncewicza. Dzisiaj w budynku mieści się Katolickie Liceum Ogólnokształcące dla dziewcząt im. Cecylii Plater-Zyberkówny.

dane GPS: 52.073849, 21.031886