Rozpoczynamy zbieranie wniosków do planu ogólnego gminy!

5083
Plakat dotyczący zbierania wniosków do planu ogólnego gminy
Plan ogólny gminy - zbieranie wniosków

Co to jest plan ogólny?

Plan ogólny to nowy, obowiązkowy dokument, który ma zastąpić dotychczasowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego najpóźniej do 2026 roku. Dokument ten określi zasady zagospodarowania terenu naszej gminy i będzie miał wpływ na to, jak będzie wyglądać nasza gmina w przyszłości. Plan ogólny będzie podstawą do tworzenia planów miejscowych i będzie kształtował przyszły wygląd naszej gminy.

Jak przygotować wniosek?

Każdy z mieszkańców może wziąć udział w tworzeniu planu ogólnego, składając wnioski. We wniosku można określić:

 • Funkcję terenu: Czy ma to być teren zieleni (naturalnej lub urządzonej), teren produkcji rolniczej, usługowy, rekreacyjny, przemysłowy, czy do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
 • Parametry zabudowy: Na przykład wysokość budynków, udział zieleni na działce.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało instrukcję dotyczącą tego co zawiera wniosek oraz przykład wypełnionego wniosku.

Jak złożyć wniosek?

Zachęcamy do składania wniosku za pomocą formularza online. Możesz też wypełnić formularz tradycyjny i przesłać go do urzędu.

 1. Wypełnij i złóż wniosek używającformularza online
 1. Lub złóż wniosek na formularzu tradycyjnym
 2. Pobierz formularz wniosku ze strony bip.piaseczno.eu
 3. Wypełnij formularz.
 4. Złóż wniosek:
  • elektronicznie na adres urzad@piaseczno.eu
  • lub listownie
  • lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5).

Termin składania wniosków – od 5 czerwca do 12 lipca 2024 roku.

Punkt konsultacyjny

Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, zapraszamy do punktu konsultacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5, pokój 31 na 1. piętrze). Punkt jest czynny w każdą środę w godzinach od 9:00 do 15:00 w terminie składania wniosków.

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Szczegółowe informacje na temat planu ogólnego oraz formularz wniosku znajdziesz na podstronie: www.piaseczno.eu/planowanie. Możesz też zadzwonić do Wydziału Urbanistyki i Architektury pod numer 22 70 17 551.

Załącznik:
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do planu ogólnego do publikacji

logo Piaseczno ZAPLANOWANE